Aylık arşivler: Temmuz 2013

Proje yapmanın 10 altın kuralı

1. Değiştirmek istediğiniz sorunu, en başta çok iyi tanıyıp, tanımlamanız gerekiyor. Dikkat: Sorunu tanımlamadan, analizini yapmadan projeye başlamak projenin kitlenmesine yol açabilir.

2. Başkalarına ihtiyacınız var! Sorunları tek başına ortadan kaldırmak kolay değil. O sorunu yaşayan ve değiştirmek isteyen insanlarla birlikte hareket etmek size güç verir. Ayrıca unutmayın ki sizi rahatsız eden sorun başkalarının yaşam gerekçesi olabilir. Bu nedenle sorunu ortadan kaldırmak isterken başka gruplar için siz ve projeniz sorun olabilirsiniz. Yani paydaş analizi çok önemli. Başta önemsemediğiniz bir kişi dahi ilerde tüm projeyi engelleyebilir.

3. Kendinizi tanıyın! Gücünüz ne kadar? Yanınıza kimleri alabiliyorsunuz? Bu olanaklar ve güçle sorunun ne kadarını değiştirebileceksiniz? Lütfen tüm sorunu çözebileceğinizi düşünüp projeyi geniş tutmayın. Sorunun en altından başlayın. Gerçekçi olsun ama üstesinden gelebileceğiniz şekilde olsun. Hedeflerinizi de buna göre belirleyin.

4. Paraya göre proje yapmayın! O verilen paranın verilme gerekçesi sizin kurumunuzun prensipleriyle, amaçlarıyla, misyonuyla uyuşuyor mu? O parayı aldıktan sonra projeyi uygulayabilecek kapasiteniz var mı?

5. Bir üst hedef belirleyin kendinize. Sonra da ona ulaşmak için küçük küçük alt hedefler (ya da proje hedefleri). Aktiviteler hedef olamazlar. Konferans düzenlemek bir hedef değil aktivitedir. Konferans ile ulaşmak istediğiniz şey sizin hedefiniz olmalı.

6. Paydaş analizine ek olarak projede farklı gruplarla-kurumlarla ortaklıklar kurmanın yararlı olabileceğini ciddi olarak düşünün. Devletle-diğer STK’lar ile ve özel sektörle neden ortak olmayasınız? Ortaklık yapmayı düşündüğünüz gurup ya da kişileri projenin planlama aşamasında sürece katın. Projeyi birlikte hazırlayın. Proje başladıktan sonra onlara gitmek doğru değil.

7. Sponsora göre projelerde küçük değişiklikler yapın. Her kurumun beklentisi farklıdır.

8. Projenizin ölçülebilir-net ve somut çıktıları olmasına dikkat edin.

9. Her projenin bir halkla ilişkiler-iletişim stratejisi olmalı. Proje çıktılarınızı aktivitelerinizi insanlara nasıl duyuracaksınız? Proje süresince sorunları çözmede nasıl bir iletişim stratejisi izleyeceksiniz? Bu arada dışardan destek almayı düşünüyor musunuz? Tüm bunları önceden düşünüp, planlayıp projeye dahil edin.

10. Projenizin bir sonraki adımını önceden düşünün. Proje bittiğinde ne olacak? Projenin sürdürülebilirliliğini planlamak, sorunları çözdükten sonra iyileştirilmiş durumu sürdürebilmek için gerekli. Hastayı iyileştirmek yeterli değil, bir de iyileşmiş gövdenin hayatını sürdürmesi için nasıl yaşaması gerektiğini planlamak var.

Proje yapmak ciddi iştir

Kısaca kendimden bahsedeyim, 1956 Isparta doğumluyum. 33 yıllık İzmirliyim.  5 yıllık Karşıyakalıyım.  Özel sektörün değişik kademelerinde çalışıp emekli olduktan sonra  sivil toplum kuruluşlarında genel sekreterlik ve AB proje uzmanlığı yaptım.  Halen,  AB projeleri, kırsal kalkınma projeleri, UNDP projeleri, kalkınma ajans projeleri , hazırlama eğitimi verme ve projelere danışmanlık yapmaktayım.

Geçen haftadan beri  İçişleri Bakanlığı Dernekler masasının  teklif çağrısını incelemekteyim. Dernekler masası tüm Türkiye çapında derneklere 5.000 TL den 150.000 TL ye kadar yardım yapacak.  Dağıtılacak bütçe 10.5 milyon TL ( eski para ile 10.5 trilyon TL  ) STK ların yapacağı tek şey bir proje hazırlamak ve sunmak. Bu yıl 1.nisan ve 1.ağustos tarihlerinde 2 kez müracaat edilebiliyor. Bu kadar basit.

Aslında bu kadar basit değil tabii ki. Niçin basit değil çünkü proje yazmanın kuralları var. Küçük bir ayrıntı eksik yada yanlış yazılırsa projeniz işlem dahi görmeden elenir. Bu sebeple proje yazmak çok titizlik isteyen bir iştir.

Ben ve arkadaşlarım 2003 den beri yaklaşık 100 civarında proje hazırlayıp sunduk kimini Ankara’ya gönderdik, kimini Bürüksel’e  kimini MFİB ye, kimini Sağlık bakanlığına . Kimi projemiz beğenildi desteklendi, kimisi şekil şartından, içeriği incelenmeden elendi. Kimi projemiz sıfır puan çekti, kimi projemiz kayda değer bulundu. Kimi projemiz partnersizlikten kaybetti, kimi TÜBİTAK tarafından ödüle layık görüldü.  Kimi projemiz ilgili derneğin yönetim kurulundan bile geçemedi, kimi mavi dosyaya konulmadığı için paketinde kaldı.

Anlayacağınız proje hazırlamak ciddi bir iştir.

Projelerden toplum çok şey kazandı. Dernekler kapasitelerini artırdı. Etrafımızdaki bir çok derneğin bilgisayarı, yazıcısı yada projeksiyon makinası bile yok. Ama proje yaparsak derneğimizin bu tür demirbaşları olur, yenilenir ve topluma hizmet kalitesi artar.

Sizlere çağrı sivil toplum kuruluşlarına üye olalım, projeler yapalım, derneğimizin kapasitesini ve hizmet kalitesini artıralım. Yüzlerce hibe veren kuruluş bizleri bekliyor.

Kalın sağlıcakla.

Hüsnü Yardımcı

09.02.2013 Karşıyaka

Proje adı: Demokrasi Beşiği Kent Konseyleri Artık Topallamasın

Yerel demokrasinin geliştirilmesinde en önemli ölçüt, yerel hal­kın  alınan kararlara yapabileceği  katkının derecesi ile orantılıdır. Bu katkılar  ne kadar fazla ise, yerel demokrasi o oranda  gerçekleşecek ve gelişecektir. Türkiye’de Yerel yönetimlerde katılımı sağlamak için uygulanan çalışmaların en önemlileri söyle sı­ralanabilir: Kent konseyi/kurultayı, halk oylaması, halk toplantıları, kampanyalar düzenlemek, iletişim demokrasisi kamuoyu yoklamala­rı, yurttaş kurulları, planlama çemberleri/forumları, danışma kurulla­rı, Yerel Gündem 21, Yerel meclis toplantılarına katılım, gelecek atölyeleri, halkla ilişkiler uygulamalarıdır. Ancak Kent Konseyleri aracığı  ile katılımcılığı artırmak ülkemizin bazı  Kent Konseyleri  hariç mümkün olamamış,  Belediye başkanı ve/veya Belediye Meclis üyelerinin Kent Konseylerini kontrol altında tutmak için çeşitli müdahaleler yaptığı gözlenmiştir. Daha katılımcı Yerel Yönetimler ve  Kent Konseyleri konusunda hak temelli mücadelemizi güçlendirmek ve duyurmak  için destek  talep ediyoruz.

 

Talep ettiğimiz destek çerçevesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşmayı planlıyoruz

1*Kuracağımız web sitesi/forum  sayesinde yerel yönetimlerdeki katılımcılığı artıracak önlemleri , önerileri tartışacağız ve deneyimlerimizi  aktivistler arasında paylaşacağız.

2*Sempozyum gerçekleştirerek katılımcılığı,şeffaflığı ve denetim eksikliklerini sivil insiyatif alarak merkezi idareye ve yerel yöneticilere göstermek istiyoruz.

3*Yasa koyucuya Kent konseyleri hakkında yasa,yönetmelik ve uygulamalar  konularında  önerilerimizi  bildirmek istiyoruz.

Bizler Karşıyakadan sorumluyuz.

Bizler Karşıyakadan sorumluyuz, çözüm paydaşları arıyoruz.

Sorumluyuz, eğitimden, daha kaliteli, daha sağlıklı ve daha mutlu  yaşam şartlarından.

Sorunları analiz ederek, teşhis ederek, çözümlerin bir ucundan tutmak istiyoruz..

Katkı koymak isteyen herkesi de katılımcılık, şeffaflık ve bilim adına, derneğimize davet ediyoruz.

Sorumluluğumuzu, medeni toplumların bakış açısında, bilimsel ölçülerde tanımlamaya çalışıyoruz.

1) Sağlık, aktif yaşlanma ve refah;

2) Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, biyoekonomi ve nanoteknoloji;

3) Güvenli, temiz ve etkin enerji;

4) Akıllı, çevreci ve entegre ulaşım;

5) İklim değişikliği ve kaynak verimliliği (hammaddeler dahil);

6) Kapsayıcı, yenilikçi ve güvenli toplumlar.