Aylık arşivler: Ocak 2016

PROJECT :THE DISSEMINATION OF SOLAR ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY TECHNOLOGIES AT THE LOCAL LEVEL

Title of the action:
THE DISSEMINATION OF SOLAR ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY TECHNOLOGIES AT THE LOCAL LEVEL
Location(s) of the action: — specify country(ies), region(s) that will benefit from the action: TURKEY, NORTHERN IZMIR, KARŞIYAKA
Total duration of the action (months): 12 Months
Total budget for the action (amount): 145.000 EUR
EU financing requested (amount): 130.000 EUR
EU financing requested as a percentage of total budget of the Action (indicative) : 90 %
Objectives of the action: Overall objective(s): To encourage the public to consume more environment and nature friendly energy resources through contributing to and participating in a culture of renewable energy. Specific objective(s): 1. To research for the technological innovations in renewable energies, before all else solar energy, that which are more heavily developed and applied in the EU countries. 2. To raise awareness on energy efficiency and solar energy technologies at the local and in this way to make much easier the transferability and adaptability of such technologies in our country. 3. To contribute to the dissemination, through lobbying activities, of energy efficient and solar energy technologies and methods at the household level.
Target group(s) : A pioneering group of 250 local citizens (including people especially from energy and construction sectors) and householders interested in renewable-solar energy technologies.
Final beneficiaries : Approximately one million inhabitants of Northern İzmir.
Estimated results: 1. There will be a local and civil-society contribution to the formation and dissemination of a new energy culture. 2. More than 250 people will participate in the public seminars and workshops of renewable and solar energy. 3. With awareness-raising and visibility actions including a festival, social media campaigns, and publishing activities the attention of 2500 local people at least will be directed to the significance of energy efficiency, and of sustainable and renewable energy technologies. 4. The public will be encouraged to establish cooperatives in order to benefit from solar energy technologies much more easily and cheaply. 5. Lobbying activities will be performed at the level of local and national public institutions in favour of the best energy policies and forms of legislation which are incentive to the dissemination of solar energy technologies. 6. Various links between different actors from household members to social leaders and different sectors from construction to energy will be soundly established in the area of solar energy technologies.
Main activities: 1. Preparatory activities. 2. Training workshop programme on solar energy technologies provided by the EU partner. 3. Public Seminars and workshops organized by the applicants. 4. Awareness-raising activities concerning solar energy resources and technologies. 5. Lobbying activities for the best renewable solar energy policies and regulations.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJEMİZİ NİÇİN HAZIRLADIK ?

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce hazırlanan, Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2.737 saat (günlük toplam 7,5 saat), yıllık toplam gelen güneş enerjisi 1.527 kWh/m².yıl (günlük toplam 4,2 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir.
Bu projeyi hazırlarken önem verdiğimiz durum yukarıda görünen rakamlardı. Fakat bu arada 31.Mart.2015 Günü tüm Türkiye’yi karanlığa boğan bir süreç yaşandı yaklaşık 10 saat enerjisiz kaldık. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız ve diger bazı hayati araçlarımız enerjisiz kaldı. İşte bu yüzden biz güneş enerjisinden daha yaygın yararlanmanın yollarını aramamız, yeni teknolojileri öğrenmemiz ve halkımızı bu konuda bilinçlendirmemiz gerekir diye projemizi hazırladık.
Genel Amaçlar Halkı, yenilenebilir enerji kültürüne katkıda bulunarak ve bir parçası olarak daha çevre ve doğa dostu enerji kaynakları kullanma konusunda teşvik etmek.

Özel Amaçlar 1.Genel olarak yenilenebilir özel olarak güneş enerjisi teknolojileri konusunda, ağırlıklı olarak AB ülkelerinde geliştirilen ve uygulanan yenilikleri araştırmak
2. Ülkemizde bu tarz teknolojilere daha kolay geçiş yapabilmek ve uyum sağlayabilmek amacıyla enerji verimliliği ve güneş enerjisi teknolojileri konularındaki farkındalığı yerel düzeyde arttırmak.
3 Lobi çalışmaları ile enerji verimliliği metodları ve güneş enerjisi teknolojilerinin hanehalkı seviyesinde yayılmasına katkıda bulunmak.

Overall objective(s): To encourage the public to consume more environment and nature friendly energy resources through contributing to and participating in a culture of renewable energy.
Specific objective(s): To research for the technological innovations in renewable energy, before all else solar energy, that which is more heavily applied in the EU countries, and to raise local awareness on renewable energy technologies and hence to make much easier the transferability and adaptability of such technologies in our country.
Çevreye ve doğaya duyarlı davranışların artırılması, enerji verimliliğin artırılması ve AB de uygulanan öncelikle/özellikle güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji teknolojilerindeki yeniliklerin araştırılması, transferi ve adapte edilmesini kolaylaştırarak, yeni enerji kültürü hakkında yerelde farkındalık yaratmak amacındayız.
Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:
Isıl Güneş Teknolojileri ve Odaklanmış Güneş Enerjisi (CSP): Güneş enerjisinden ısı elde edilen bu sistemlerde, ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir.
Güneş Hücreleri: Fotovoltaik güneş elektriği sistemleri de denilen yarıiletken malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler.
Biz, güneşden elektrik elde etmenin konforunu hedef kitlemize farkındalık yaratmayı planlamaktayız.AVRUPA BİRLİĞİ İLE PROJE SÖZLEŞMESİ İMZALAYAN KARŞIYAKA BİRLİĞİ  ÜYELERİ ZÜBEYDE ANNENİN MEZARINI ZİYARET ETTİLER

PROJE SÖZLEŞME İMZA TÖRENİ ÖNCESİ- ANKARA

KARŞIYAKA İLK KEZ AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ KAZANDI

BASIN BÜLTENİ: 1_________________________________________________________________
KARŞIYAKA BİRLİĞİ, KARŞIYAKA’NIN İLK AB PROJESİNİ KAZANDI
Güneş Enerjisi ve Enerji Verimliliği Projesi
Projenin Genel Amaçları; Halkı, yenilenebilir enerji kültürüne katkıda bulunarak, daha çevre ve doğa dostu enerji kaynakları kullanma konusunda farkındalık yaratmaya teşvik etmek.
Özel Amaçlar ise; 1.Genel olarak yenilenebilir özel olarak güneş enerjisi teknolojileri konusunda, ağırlıklı olarak AB ülkelerinde geliştirilen ve uygulanan yenilikleri araştırmak
2. Ülkemizde bu tarz teknolojilere daha kolay geçiş yapabilmek ve uyum sağlayabilmek amacıyla enerji verimliliği ve güneş enerjisi teknolojileri konularındaki farkındalığı yerel düzeyde arttırmak.
3 Lobi çalışmaları ile enerji verimliliği metodları ve güneş enerjisi teknolojilerinin hane halkı seviyesinde yayılmasına katkıda bulunmak.
Güneş Enerjisi ve Enerji Verimliliği Proje tasarımcıları, projenin gerekçesini şu şekilde açıkladılar. “31.Mart.2015 Günü tüm Türkiye’yi karanlığa boğan bir süreç yaşandı yaklaşık 10 saat enerjisiz kaldık. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız ve diğer bazı hayati araçlarımız enerjisiz kaldı. İşte bu yüzden biz güneş enerjisinden daha yaygın yararlanmanın yollarını aramamız, yeni teknolojileri öğrenmemiz ve halkımızı bu konuda bilinçlendirmemiz gerekir diye projemizi hazırladık.”
AB Sivil Toplum Diyaloğuna çarpan etkisi yaratmak için; KARŞIYAKA YENİLENEBİLİR ENERJİ DERNEĞİ, KARŞIYAKA BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA DERNEĞİ, KARŞIYAKA SOSYAL SORUMLULUK VE BİLİM DERNEĞİ ile İTALYAN KYOTO CLUP Partner oldular.
Bir yıl sürecek proje kapsamında, toplum liderleri Roma’da “Yenilenebilir Enerji ve Güneş Enerjisi” konusunda eğitim de alacaklar.
% 90 Oranında AVRUPA BİRLİĞİ hibesi alan, 145.793,82 € Avro bütçeli Proje, 15 Şubat 2016 Tarihinde uygulanmaya başlanacak.

BİLGİ İÇİN :
MEHMET YILDIRIM w.yildirim@mynet.com 0532 4242214
HÜSNÜ YARDIMCI husnuyar@hotmail.com 0536 631 8413

https://www.facebook.com/Kar%C5%9F%C4%B1yaka-Birli%C4%9Fi-1631797030382454/
https://www.facebook.com/groups/1083159271728191/
https://www.facebook.com/groups/150747495111230/
https://www.facebook.com/groups/437017516467764/
https://www.facebook.com/kyotoclub.noprofit/?fref=ts