Aylık arşivler: Mayıs 2016

Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerjisi Sistemleri ve Enerji Verimliliği konulu Kahvaltılı Farkındalık Seminerleri

Karşıyaka Yenilenebilir Enerji Derneği olarak, Karşıyaka Sosyal Sorumluluk ve Bilim Derneği, Karşıyaka Birliği ve Dayanışma Derneği ve İtalyan Kyoto Club ortaklığında Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında ‘’ Güneş Enerjisi & Enerji Verimliliği’’ adlı projeyi yürütmekteyiz.
Projemizin amacı yeni bir enerji kültürü yaratmak ve bu enerji kültürünü yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği teknolojileri üzerine temellendirmektir. Projemizin hedef kitlesi müteahhitler, mimarlar, mühendisler, avukatlar, apartman-site yöneticileri, öğretmenler, gazeteciler ve sivil toplum liderleridir.
Bu proje kapsamında, öncelikle yerel düzeyde, Üniversiteler ile işbirliği içerisinde aldığımız eğitimler ve İtalyan ortağımız Kyoto Club’ın Roma/İtalya’da gerçekleştirdiği 4 günlük atölye çalışması ve teknik gezilerden edindiğimiz bilgiler çerçevesinde 1425534_1692492654342767_2765597008603080860_n düzenlenecektir.

Seminerlerimize katılmanız bizleri onurlandıracaktır.