Aylık arşivler: Ağustos 2016

ÇED – STRATEJİK ÇEVRE DEĞERLENDİRME KONUSUNDA YENİ PROJEMİZİN KISA NOTU

Doğal kaynakların sınırsızca farz edilerek aşırı kullanılmasının verdiği zararları, yani doğal kaynakların azalması, biyoçeşitliliğin yitirilmesi ve ilkim değişikliği gibi insan varlığını ve refahını tehdit edecek boyutlara ulaşan çevresel koşulları kısa vadede gidermek kolay değildir. Bunun için sınırsız büyüme hayali üzerine kurulu lineer ekonomik anlayışların yeşil ve döngüsel ekonomik modellerle yani sürdürülebilir gelişim stratejileri ile değiştirilmesi şarttır. Ancak bu lineer sınırsız büyüme temelli varsayımlara dayanarak oluşturulan ekonomik yapıyı kısa vadede sürdürülebilir bir çizgiye getirmek mümkün değildir. Bunun için uzun vadede sivil toplumun destek programları ile çevre konularında bilgi, teknik ve lobicilik kapasitelerinin arttırılması gerekmektedir ve değişim bu tip projelerin kümülatif bir etkisi olacaktır.

ÇEDDEPAY Projesi de başarıyı ölçmek için kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlemiş ve bu anlamda başarı seviyesini bu zaman dilimlerine göre ölçmeyi planlamaktadır. Projenin ilk senesi kısa vade13612199_1771367189745455_2165774208938388735_n ikinci senesi ise orta vade olarak tespit edilmiştir.