Aylık arşivler: Eylül 2016

ÇEDDEPAY PROJEMİZ AVRUPA BİRLİĞİ VE WWF TARAFINDAN HİBE DESTEK ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.

ÇEDDEPAY PROJEMİZ AVRUPA BİRLİĞİ VE WWF TARAFINDAN HİBE DESTEK ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR.
ÇEDDEPAY Projesi de başarıyı ölçmek için kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlemiş ve bu anlamda başarı seviyesini bu zaman dilimlerine göre ölçmeyi planlamaktadır. Bunun için uzun vadede sivil toplumun destek programları ile çevre konularında bilgi, teknik ve lobicilik kapasitelerinin arttırılması gerekmektedir ve değişim bu tip projelerin kümülatif bir etkisi olacaktır.

 

EMEĞİMİZ DÜNYA İKLİMİNE KATKI SAĞLAMAK

ENERJİ Kooperatifinin amacı, ortaklarının elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmektir.
Bu amaçla kooperatif;
Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, aynı bağlantı noktasına bağlanan veya elektrik enerjisi tüketimleri tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen, kendisinin ve kooperatif ortaklarının uhdesindeki/uhdelerindeki tesislerde tüketilen elektrik enerjisi tüketimlerinin birleştirmek suretiyle güneş/rüzgar enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi ya da tesisleri kurar, işletir, bu tesislerden elektrik enerjisi üretir, ürettiği elektrikten kendisinin ve vekaleten ortaklarının ihtiyacını karşılar.

caba