Aylık arşivler: Ekim 2016

WWF’in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Yaşayan Gezegen Raporu

WWF’in (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Yaşayan Gezegen Raporu, 2020’ye kadar yeryüzündeki canlı popülasyonlarının 3’te 2’sini kaybedebileceğimize dikkat çekiyor. Bu yok oluşu tetikleyen 5 büyük soruna vurgu yapan rapor, gidişatı tersine çevirecek 5 çözüm önerisi de sunuyor. http://www.wwf.org.tr/basin_bultenleri/basin_bultenleri/?6200

İNSAN FAALİYETLERİNİN BOYUTU VE ÖLÇEĞİ 20. YÜZYILIN ORTALARINDAN İTİBAREN HIZLANARAK BÜYÜYOR. BUNUN SONUCUNDA DOĞA VE DOĞANIN İNSANLIĞA SUNDUĞU HİZMETLER GİDEREK ÇOĞALAN RİSKLERLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR.BİLİM İNSANLARI HOLOSEN ÇAĞINDAN, “ANTROPOSEN” ADINI VERDİKLERİ YENİ BİR JEOLOJİK ÇAĞA ADIM ATTIĞIMIZ GÖRÜŞÜNDE. BUGÜN BİRÇOK CANLI ORGANİZMANIN GELECEĞİ BELİRSİZ. 1970 – 2012 YILLARI ARASINDA OMURGALI HAYVAN TÜRLERİNİN POPÜLASYONLARI YÜZDE 58 ORANINDA AZALARAK BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ GÖSTERDİ. HAYVAN NÜFUSLARININ AZALMASINA YOL AÇAN EN YAYGIN TEHDİT HABİTAT (YAŞAM ALANI) KAYBI VE BOZULMASI. İNSANLAR GÜN GEÇTİKÇE KÖTÜLEŞEN DOĞA KOŞULLARININ KURBANI OLUYOR. EYLEME GEÇİLMEDİĞİ TAKDİRDE DÜNYA, MODERN KÜRESEL TOPLUMUMUZ İÇİN ÇOK DAHA ELVERİŞSİZ BİR YER HALİNE GELECEK. İNSANLAR DAHA ŞİMDİDEN, GEZEGENİN DÖRT TEMEL SİSTEMİNİ, BU SİSTEMLERİN GÜVENLİ İŞLEYİŞ SINIRLARINI AŞACAK DERECEDE ZORLAMIŞ BULUNUYOR.2012’DE İNSANLIĞIN O YIL İÇİNDE TÜKETTİĞİ DOĞAL KAYNAKLARI VE HİZMETLERİ KARŞILAMAK İÇİN 1,6 DÜNYAYA EŞDEĞER BİR BİYOLOJİK KAPASİTEYE GEREKSİNİM DUYULDU. DOĞAYI TÜM BİÇİM VE İŞLEVLERİYLE BİRLİKTE SÜRDÜRMEK VE KAYNAKLARI SONLU BİR GEZEGENDE İNSANLAR İÇİN ADİL BİR YAŞAM ORTAMI OLUŞTURMAK İÇİN KALKINMA STRATEJİLERİNE, EKONOMİ İLE İŞ MODELLERİNE VE YAŞAM TARZI TERCİHLERİNE ŞU TEMEL ANLAYIŞIN HÂKİM OLMASI GEREKİYOR: SADECE BİR GEZEGENİMİZ VAR VE BU GEZEGENİN DOĞAL SERMAYESİ SINIRLI. İNSANLIK İLE DOĞA ARASINDAKİ BAĞA DAİR ORTAK BİR ANLAYIŞIN GELİŞTİRİLMESİ, ANTROPOSEN ÇAĞINDA TÜM YAŞAMIN YEŞERMESİNE OLANAK TANIYACAK BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİ BAŞLATABİLİR. İNSAN FAALİYETLERİNİN BOYUTU VE ÖLÇEĞİ 20. YÜZYILIN ORTALARINDAN İTİBAREN HIZLANARAK BÜYÜYOR. BUNUN SONUCUNDA DOĞA VE DOĞANIN İNSANLIĞA SUNDUĞU HİZMETLER GİDEREK ÇOĞALAN RİSKLERLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR.BİLİM İNSANLARI HOLOSEN ÇAĞINDAN, “ANTROPOSEN” ADINI VERDİKLERİ YENİ BİR JEOLOJİK ÇAĞA ADIM ATTIĞIMIZ GÖRÜŞÜNDE. BUGÜN BİRÇOK CANLI ORGANİZMANIN GELECEĞİ BELİRSİZ. 1970 – 2012 YILLARI ARASINDA OMURGALI HAYVAN TÜRLERİNİN POPÜLASYONLARI YÜZDE 58 ORANINDA AZALARAK BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ GÖSTERDİ. HAYVAN NÜFUSLARININ AZALMASINA YOL AÇAN EN YAYGIN TEHDİT HABİTAT (YAŞAM ALANI) KAYBI VE BOZULMASI. İNSANLAR GÜN GEÇTİKÇE KÖTÜLEŞEN DOĞA KOŞULLARININ KURBANI OLUYOR. EYLEME GEÇİLMEDİĞİ TAKDİRDE DÜNYA, MODERN KÜRESEL TOPLUMUMUZ İÇİN ÇOK DAHA ELVERİŞSİZ BİR YER HALİNE GELECEK. İNSANLAR DAHA ŞİMDİDEN, GEZEGENİN DÖRT TEMEL SİSTEMİNİ, BU SİSTEMLERİN GÜVENLİ İŞLEYİŞ SINIRLARINI AŞACAK DERECEDE ZORLAMIŞ BULUNUYOR.2012’DE İNSANLIĞIN O YIL İÇİNDE TÜKETTİĞİ DOĞAL KAYNAKLARI VE HİZMETLERİ KARŞILAMAK İÇİN 1,6 DÜNYAYA EŞDEĞER BİR BİYOLOJİK KAPASİTEYE GEREKSİNİM DUYULDU. DOĞAYI TÜM BİÇİM VE İŞLEVLERİYLE BİRLİKTE SÜRDÜRMEK VE KAYNAKLARI SONLU BİR GEZEGENDE İNSANLAR İÇİN ADİL BİR YAŞAM ORTAMI OLUŞTURMAK İÇİN KALKINMA STRATEJİLERİNE, EKONOMİ İLE İŞ MODELLERİNE VE YAŞAM TARZI TERCİHLERİNE ŞU TEMEL ANLAYIŞIN HÂKİM OLMASI GEREKİYOR: SADECE BİR GEZEGENİMİZ VAR VE BU GEZEGENİN DOĞAL SERMAYESİ SINIRLI. İNSANLIK İLE DOĞA ARASINDAKİ BAĞA DAİR ORTAK BİR ANLAYIŞIN GELİŞTİRİLMESİ, ANTROPOSEN ÇAĞINDA TÜM YAŞAMIN YEŞERMESİNE OLANAK TANIYACAK BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİ BAŞLATABİLİR.

DERNEĞİMİZ TÜRKİYE’DE PROJE KAZANAN 5 DERNEKTEN BİRİSİ OLDU.

http://www.wwf.org.tr/basin_bultenleri/guncel_haberler/?6080
wwf_logo_800x600_1_8182
WWF-Türkiye, Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile beş farklı ülkede yürüttüğü Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi (CO-SEED) isimli proje kapsamında Türkiye’den hibe almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşlarını açıkladı. Aralarında Çevre Mühendisleri Odası, DOÇEV, Karşıyaka Sosyal Sorumluluk ve Bilim Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve TEMA Vakfı’nın bulunduğu beş sivil toplum kuruluşunun hibe almasına karar verildi.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye olmak üzere beş ülkede yürütülen proje kapsamında yapılan hibe başvuruları, bağımsız kurullar tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda beşi Türkiye’den, 23 sivil toplum kuruluşu programdan yararlanmaya hak kazandı. Kuruluşlara toplam 252 bin Euro aktarılacak.

Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Hibe Programı çerçevesinde, finansal destek alacak kuruluşların Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) konularında aktif şekilde savunuculuk yapmaları için bilgi birikimlerini ve kapasitelerini artırmaları hedefleniyor. Böylelikle sivil toplum kuruluşlarının, halkın katılımı toplantılarında ve paydaşlarla yapılan görüşmelerde ikna kabiliyetlerini artırması ve katılımcı bir rol üstlenerek ÇED süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunması bekleniyor.
Hibe başvuruları kabul edilen kuruluşlar ile birlikte beş ülkede bölgesel bir ağ oluşturulacak ve uluslararası düzeyde eğitim ve toplantılar gerçekleştirilecek. Ayrıca, kuruluşların ÇED ve SÇD süreçlerindeki halkın katılımı toplantılarını takip edip katılmaları desteklenecek.

Çevre Mühendisleri Odası : “ÇED ve Katılımcılık”
Proje kapsamında halkın katılımı toplantılarını daha verimli ve etkin hale getirmek için her yıl en az iki tane ve farklı sektörlerden ÇED Halkın Katılımı Toplantısı’na katılım sağlanması; yeni bir ÇED Mevzuat Taslağı’nın oluşturulması için geniş katılımlı en az bir ÇED çalıştayı düzenlenmesi ve taslak mevzuatın kabulü için savunuculuk faaliyeti yürütülmesi; halkın katılımı konusunda bir rehber dokümanın hazırlanması ve basılması; AB üyesi bir ülkede iyi uygulanan bir halkın katılımı sürecine saha ziyareti gerçekleştirilmesi planlanıyor.

DOÇEV- Doğa ve Çevre Vakfı: “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Aktif Sivil Toplum”
DOÇEV’in, Çevre Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilciliği ve Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nün işbirliği ile yürüteceği proje çerçevesinde en az iki adet ÇED Halkın Katılımı Toplantısı’na iştirak ederek; yüz yüze görüşme, anket çalışması, literatür taraması ve saha araştırmasından elde edilen verilerin yer aldığı üç ayrı rapor hazırlamayı hedefliyor. Ayrıca Üniversite’de 50 öğrenci ve öğretim üyesine yönelik bir konferans düzenlenmesi ve Denizli’de bir çalıştay düzenlenerek Denizli, Aydın, Uşak, Burdur ve Muğla’daki en az beş STK’den 10 kişiye tecrübelerin aktarılması planlanıyor.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği: “Kazdağı ve Çevresi Çevre Örgütlerinin Savunuculuk Kapasitelerinin Geliştirilmesi”
Proje, bölgedeki STK’lerin ÇED ve SÇD odağındaki faaliyet alanlarında ihtiyaç duyduğu bilgiyi tespit etmeyi ve eksiklerini gidermeyi; erişebilecekleri ulusal ve uluslararası hak arama yol ve yöntemleri konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor. Proje ayrıca, hukuki mücadelenin temelini oluşturan ÇED ve SÇD’lerde paydaşların işbirliğini, iletişimini ve koordinasyonunu kolaylaştıracak platformlar oluşturmayı ve politika önerileri geliştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda savunuculuk konusunda durum raporu hazırlanması; atölye düzenlenmesi; bir ağ girişimi başlatılması ve el rehberi hazırlanması gibi faaliyetler öngörülüyor.

Karşıyaka Sosyal Sorumluluk ve Bilim Derneği (KARBİLDER): “ÇED Deneyim Paylaşım (ÇEDDEPAY) Projesi”
Proje, Kuzey Batı Anadolu Bölgesi’nde başta STK’ler olmak üzere halkın ÇED/SÇD süreçleri konusunda bilgisinin artırılmasını amaçlıyor. Projede, halkın katılımı toplantılarına katılımın cesaretlendirilmesi; mevcut yönetmelikte ve uygulamalardaki sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi; Aliağa başta olmak üzere tehdit altındaki bölgelerde SÇD mekanizmalarının uygulamaya geçirilmesi için lobi faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda yuvarlak masa toplantıları, halkın katılımı toplantılarındaki sivil toplum katılımını ve gücünü arttırmak için başka STK’ler ile ağ oluşturulması ve medya bilgilendirme çalışmaları yürütülmesi planlanıyor.

TEMA Vakfı: “ÇED Süreçlerinin İyileştirilmesine Bütüncül Bakış”
Proje ile yerel STK’lerin ÇED ve SÇD süreçleri ile ilgili kapasitesinin artırılması ve çevre ve halk sağlığı konusunda karar alıcıların etkilenmesi hedefleniyor. Yerelde kampanya, örgütleme ve vaka incelemesi konularında bir seminer düzenlenmesi; ÇED/SÇD süreçlerinin takibi ile ilgili bir yol haritası hazırlanması; seçilecek üç projeye karşı savunuculuk kampanyası yürütülmesi; üç yerel kampanya için atölye yapılması; iki yerde ÇED olumlu kararı ya da ÇED gerekli değildir kararının iptali için açılan dava sürecinin takibi; halk sağlığı konuları başta olmak üzere mevzuat ve süreçler ile ilgili önerilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması öngörülüyor.