Aylık arşivler: Kasım 2016

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE PROGRAMINA PROJEMİZİ SUNDUK

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE PROGRAMINA PROJEMİZİ SUNDUK

2 Aylık bir çalışmadan sonra; proje tasarım ekibimiz HAZAL COŞKUN,  AYTAÇ COŞKUN VE  HÜSNÜ YARDIMCI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE KONUSUNDA PROJEMİZİ SUNDUK.

LOT 1 DE Gösterildiği şekli ile İtalyan belediye ve İtalyan Stk, Türk belediye ve Türk Stk üzerinde anlaştığımız kriterlere uygun projemizin  consept note u gönderdik.

14691455_1813240988891408_6567066913632215508_o

GÜNEŞ ENERJİSİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARAŞTIRMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ

 • NEDEN ÇATI
 • Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür.
 • Çatılarımız boş ve kullanılmıyor.
 • Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve 85.000.000 m2 sanayi çatısı mevcuttur.
 • Çatılar kullanıldığında GES için arazileri kullanımına ihtiyaç kalmayacaktır.
 • Üretim kaynağında tüketim gerçekleşmiş olur
 • Şebeke üzerindeki yük azaltılmış olur
 • İletim ve dağıtımdaki kayıplar önlenmiş olur
 • Enerji tasarrufu ve teknolojinin topluma yayılması sağlanır
 • Küçük sermayeler ile kurulumlar gerçekleştirilir
 • Yerel istihdam yaratılmış olur
 • Yeni iş alanları yaratılır
 • Kısa sürede kurulumlar gerçekleşir

Güneş enerjisi çatı uygulamaları

GZFT Analizi

 • GÜÇLÜ YÖNLER
  • Güneş Enerjisinin en temiz enerji kaynaklarından biri olması
  • Kamuoyunun yenilenebilir enerji konusundaki desteği
  • Araziye göre çatı uygulamalarının daha kolay olması
  • Her evin veya işyerinin kendi ihtiyacını karşılayacak şekilde yatırım yapabilmesi
  • Yapılan yatırımın uzun ömürlü olması
  • Dünyada çatı uygulaması konusundaki tecrübeler
  • Güneş enerjisinden yararlanma (su ısıtma) konusundaki kültür
  • Güneş enerjisi dağıtım ve montaj ağının tüm ülkeye yaygın olması

 

 • ZAYIF YÖNLER
  • Mevcut çatıların statik ve teknik yetersizliği
  • Yasal izinler için gerekli prosedürün uzun olması
  • Sektörde hizmet veren işletmelerin teknik yetersizliği
  • İlk yatırım maliyetlerinin yüksek olması
  • Finansman modeli eksikliği
  • Bilinç eksikliği
  • Kamunun kendi kullanımı ile öncü ve örnek olmaması (kamu binaları, TOKİ vb)
  • Çatıların kurulum için kiralanabilme olanağının yasal olarak mümkün olmaması
  • Yeni binaların PV sistemlere uygun şekilde çatı projesi olmaması
  • Öztüketim projelerinde alım garantisi dışında devlet desteğinin olmaması (KDV Muafiyeti, Yatırım Teşvik Belgesi)
  • Bireysel kredi sisteminin PV kurulumunu destekleyici yönde olmaması
 • FIRSATLAR
  • Enerjide dışa bağımlılığın yüksek olması
  • Enerji konusundaki ulusal hedefler
  • Öztüketim elektrik bedelinin yüksek olması
  • Sistem başına maliyetler ile yatırım geri dönüş sürelerin kısalması
  • Çatı uygulamalarının olmayışı, kurulum yapılabilecek 8.000.000 konut çatısı olması
  • Kaynakta tüketime olanak sağlaması
  • Çatı uygulamalarının yüksek kapasiteli yeni bir pazar oluşturması
  • Lisanssız üretim mevzuatının çatı uygulamalarını kolaylaştırması
  • İnşaat sektörünün Türkiye’deki hızlı gelişimi
  • Kentsel dönüşüm projelerindeki artış trendi
  • Konut dışındaki çatıların büyük yatırımcıyı cezbedecek alan büyüklüğüne sahip olması
  • Bankalar ve finans kurumları için yeni kredi ve finans imkanı yaratması
  • Firmaların kurumsal kimliklerini çevreci yaklaşımlarla güçlendirmeye çalışması

 

 • TEHDİTLER
  • Çatı uygulamaları için yapı ruhsatı düzenlemesi gerekliliği
  • 10 yıl sonra devlet alım teşviği konusundaki belirsizlik
  • Üretilen fazla elektriğin satılması için fatura kesme zorunluluğu (Bireysel kullanıcı için)
  • Dağıtım şirketleri arasındaki farklı uygulamalar ve farklı hizmet bedelleri
  • Mevzuatların sık değişimi sonucunda sektörde belirsizlik oluşması

 

 

 • HEDEF KİTLE
  • Konutlar-Müstakil Evler
  • Yazlık Müstakil Yeni Evler
  • Site ve Apartman Çatıları
  • Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yeni Yapılar
  • Otobüs Durakları
  • Otoparklar
  • Petrol İstasyonları
  • Kapalı Pazar Yeri
  • Büfeler
  • Fabrika Çatıları
  • Ticarethaneler (Depo, Lojistik Merkezi, Antrepo vb)
  • Alışveriş Merkezleri
  • Kıyı Şeridindeki Turistik Tesisler
  • Oteller
  • Kamu Binaları
  • Askeri Tesisler
  • Okullar
  • Havaalanı Tesisleri
  • İbadethaneler
  • Stadyumlar ve Spor Salonları
  • Tarımsal işletmeler
  • Ahır/Kümes Çatıları

 

 • EYLEMLER
  • Başvuru-Proje – Kurulum – Kabul süreçlerindeki bürokrasinin azaltılması
  • Başvurular YEGM sistemi üzerinden internet aracılığı ile kabul edilmesi
  • Konut uygulamalarında bağlantı görüşü – çağrı mektubunun kaldırılması
  • 10 kW ve altı için mahsuplaşma imkanı sağlanması
  • Çatı uygulamalarında alım garantisinin en az 15 yıl olması
  • Konut uygulamalarında FIT ( alım fiyat garantisi) in en az 0,20 USD olması
  • Çatı uygulamaları için yapı ruhsat düzenlenesi zorunluluğunu kaldırılması
  • Çatı uygulamaları için bağlantı noktası esaslarını belirleyen tip projeler hazırlanması
  • Çatı uygulamaları için proje onay sürecinin kaldırılması
  • Çatı uygulamaları için fenni ve teknik sorumluluğun yetkili firma ve yapı sahibi tarafından üstlenilmesini sağlayacak mevzuat geliştirilmesi (solartermal sektör uygulamasında olduğu gibi)
  • Geçici kabuller için yetkili firma mevzuatının oluşturulması
  • Konutlardaki geçici kabul işlemlerinin dağıtım firmalarınca yapılabilmesi
  • Yeni inşaatlarda çatıların güneş enerjisi uygulamasına imkan verecek şekilde tasarım zorunluluğu getirilmesi(Çatı Planı Yönetmeliği)
  • Kentsel dönüşüm projelerinde çatı uygulamaları konusunda belediyelerin bilgilendirilmesi
  • Yeni binalara ortak alanların tüketimini karşılayacak kadar sistem kurma zorunluluğu getirilmesi
  • Çatı uygulamalarının yeni kamu binalarında zorunluluk haline getirilmesi
  • Mevcut kamu binalarının çatı uygulamasına uygun olanların envanterinin çıkartılması ve uygulamanın gerçekleştirilmesi için mevzuatla süre zorunluluğunun getirilmesi
  • Çatı uygulamaları ile ilgili özel finansman modellerinin geliştirilmesi
  • Çatı uygulamaları için özel bir finansman modeli olarak yap-işlet-devret modeli için yasal altyapının hazırlanması
  • Başvuru kılavuzu hazırlanarak sürecin tamamına standardizasyon sağlanması
  • Kamuoyunda farkındalık yaratmak için kamu spotu hazırlanarak enerji verimliliği kapsamında yayınlanması sağlanmalı
  • Çeşitli illerde farkındalık yaratmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi

 

 • Konu ile ilgili broşürler, el ilanları vb basılı materyaller hazırlanması ve bunların konut sahiplerine ulaştırılması
 • OSB leri, kamu kurumları, ticari işletmeler, petrol istasyonları, belediyeler gibi ilgili kurumlara konu ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılması
 • Her bir farklı birimde belirli bir miktar uygulama için ücretsiz fizibilite ve proje yapılması
 • Bölge dağıtım şirketleri ve TEDAŞ arasındaki rol ve görevlerin ayrıntılı olarak belirlenmesi ve uyuşmazlıkların düzeltilmesi
 • OSB’lerde enerjinin belli bir yüzdesinin güneş enerjisinden karşılanmasının zorunlu hale getirilmesi
 • OSB ve ticari çatılarda mahsuplaşmanın üretim-tüketim miktarı üzerinden değil alış-satış fiyatı üzerinden yapılması
 • Çatı kiralama mevzuatının oluşturulması
 • Çatı kurulumları için özel sigorta poliçeleri geliştirilmesi

 

 • KURUMLAR VE KONU İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR
 • ENERJİ BAKANLIĞI
  • Başvuruların kabülü ve işlemlerin koordinesi
  • FIT ve alım fiyat garantileri ile ilgili düzenlemeleri yapmak
  • Uygulamalar arası koordinasyon sağlanması
  • Bakanlıklar arası koordinasyon sağlanması

 

 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
  • İmar uygulamaları konusunda mevzuatın düzenlenmesi
  • Yeni yapılacak konutlar ile ilgili zorunluluklar konusunda düzenlemeler yapılması
  • Kamu binaları ile ilgili düzenlemelerin yapılması ve takibi
  • Toplu konut uygulamaları ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulamasının takibi

 

 • MALİYE BAKANLIĞI
  • Konut uygulamaları konusunda yapılacak mahsuplaşmanın yasal zemininin oluşturulması

 

 • SANAYİ BAKANLIĞI
  • Organize sanayi bölgeleri ile ilgili uygulamaların yasal altyapısının oluşturulması

 

 • GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
  • Tarım işletmelerinde kullanım ile ilgili projelerin koordinasyonu
 • EPDK
  • Başvuru-bağlantı görüşü-tip proje-kabul işlemleri konusunda yasal düzenlemelerin yapılması

 

 • TEDAŞ
  • Tip projelerin hazırlanması
  • Geçici kabul işlemleri konusunda dağıtım firmalarının eğitimi ve koordinasyonu

 

 • STK LAR
  • Bankalar ve finans kurumlarına teknik danışmanlık yapmak
  • Farkındalık yaratma çabalarının yürütülmesi

arastirma   METNİNE  ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN  TIKLAYINIZ.

20161101_163816