HUMAN HEALTH

FOSSIL FUELS HAVE A TWO-FOLD BURDEN ON HUMAN HEALTH:
AIR POLLUTION AND CLIMATE CHANGE

Fossil fuels are a major contributor to climate change, which impacts the social and environmental determinants of health – clean air, safe drinking water, sufficient food and secure shelter. But as well as increases in morbidity and mortality due to climate change, fossil fuels are causing poor health and early deaths through dangerous air pollution already today.

Long-term exposure to air pollutants affects the lungs and the heart. The results include chronic respiratory and cardiovascular diseases. Acute effects include coughing as well as asthma attacks. Research suggests that air pollution may also result in low birth weight and pre-term delivery. According to the WHO, outdoor air pollution was estimated to cause 3 million premature deaths worldwide in 2012.

FOSIL
YAKITLARIN INSAN SAĞLIĞINA IKI KAT YÜKÜ VARDIR:

HAVA KIRLILIĞI VE IKLIM DEĞIŞIKLIĞI

Fosil yakıtlar, sağlığın sosyal ve çevresel belirleyicilerini etkileyen iklim değişikliğine büyük katkıda bulunur – temiz hava, güvenli içme suyu, yeterli yiyecek ve güvenli barınak. Fosil yakıtlar iklim değişikliğine bağlı morbidite ve mortalitenin artmasının yanı sıra, günümüzde halihazırda tehlikeli hava kirliliği nedeniyle sağlıksız ve erken ölümlere neden olmaktadır.

Hava kirleticilerine uzun süre maruz kalma akciğerleri ve kalbi etkiler. Sonuçlar kronik solunum ve kardiyovasküler hastalıkları içerir. Akut etkiler öksürüğün yanı sıra astım ataklarını da içerir. Araştırma, hava kirliliğinin düşük doğum ağırlığı ve prematüre doğum ile sonuçlanabileceğini önermektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, hava kirliliğinin 2012 yılında dünya genelinde 3 milyon erken ölüme neden olduğu tahmin edilmektedir.