Logical Framework Matrix

Mantıksal Çerçeve Matrisi: (Logical Framework Matrix) Bir projeyle bağlantılı olarak öngörülen sonuçların (çıktılar, kısa/orta vadeli etkiler ve uzun vadeli etki), varsayımların, göstergelerin ve göstergeler için belirlenen güncel ve hedef değerlerin ve doğrulama kaynaklarının sunulduğu bir tablodur. Daha önce müdahale mantığı olarak anılan ve PRAG 2016 itibariyle sonuç zinciri olarak belirtilen bölüm belirli bir bağlam içerisinde proje için belirlenen faaliyetlerin proje çıktılarına, proje çıktılarının kısa/orta vadeli etkilere ve kısa/orta vadeli etkilerin de uzun vadeli etkiye bizi taşıyacağını açıklar. Proje yönetiminin kontrolü dışında olan dışsal faktörler de varsayımlar ve riskler olarak mantıksal çerçeve matrisinde belirtilir.