Aylık arşivler: Eylül 2017

LOBİCİLİK ÇALIŞMALARI

Selçuk Belediyesi Strateji Geliştirme Koordinatörü İnşa Tagtaş ile Çeddepay Projesi ve yeni AB projelerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Dernek Başkanı Hüsnü Yardımcı; Başkan Yardımcısı Çiğdem Sabuncuoğlu; Yönetim Kurulu Üyesi Nuran Yardımcı; Dernek gönüllüsü Seda Yaralı.

 

Business Incubators

There’s no question about it: Business incubators make all the difference for many startups. From low rent to educational opportunities and mentorship, the business incubator phenomenon is making business ownership possible for entrepreneurs who might otherwise never have been able to overcome the barriers to launch their ventures.

The great news for future entrepreneurs is that these days, business incubators are everywhere. Private incubators, government-funded and non-profit incubation facilities are popping up in nearly every city, offering a wide variety of services to businesses in the making.

The key to a successful startup isn’t quite as simple as being accepted, showing up and waiting for the profits to roll in, however. Not every incubated business lasts for the long term, but the better the experience is, the higher the chances for success become. Here are a few ways businesses can make the most out of their business incubator experience:

Know You’re Ready

Before you even walk in the door, it’s important to know that starting too early can mean distaster for your current idea, and even for future ventures.

“Some startups come into an incubator with an embryonic idea,” “If that idea doesn’t prove workable, they’ve squandered the opportunity to impress the funders that have relationships with that incubator.”

Do Your Incubator Homework

Not all incubators are equal in what they offer, the types of startups they serve or in quality. Getting into the wrong one could set you back. And nothing will say more about the success of an incubator than the success of its graduates.

“You can make sure that they are not outliers or special cases by speaking with other graduates and soliciting their feedback.”

Because mentorship can be such a crucial part of the incubation process, looking for a niche incubator could prove more relevant to your startup than a general business one.

“Just about every industry imaginable has a business incubator that focuses on helping startups succeed in their respective fields,” “It’s a competitive world out there. Don’t risk being underserved by a one-size-fits-all incubator.”

Leverage Relationships

There will be programs to complete and benchmarks to hit for your business, but if you’re hidden in your cubicle the entire time focusing only on those goals, you’ll miss what is arguably the biggest benefit of the incubator environment: the people.

“Working alongside people who are also trying to build a business can be a huge advantage to incubator tenants,”  “This gives them a group of peers who understand the challenges and can share good and bad. In the incubator environment, opportunities exist for beneficial exchanges of ideas and concepts.”

In addition to co-incubators, mentors are often available to help entrepreneurs. Creating a genuine relationship with these experts can deepen your learning experience with them during your time in an incubator, as well as secure a great resource for life.

How an entrepreneur approaches the incubator experience can speak volumes about how they’ll handle the adventure of business ownership. There’s no reason to do anything but give your all to a startup, and the same is true during the incubation period. No matter what kind of hurry you may be in to get out there in the “real” business world, getting the biggest boost possible from an incubator first will undoubtedly make the experience even better.

TÜRÇEP TÜRKİYE ÇEVRE PLATFORMU ÇEDDEPAY OTURUMU

9 Eylül 2017 Ankara Türkiye çevre platformu bileşenleri 27 ilden gelen temsilciler ile toplandı ilk oturumda  ÇEDDEPAY  ÇED ve SÇD  tartışıldı karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu. Özellikle kümülatif etki değerlemenin önemi vurgulandı. Sunumlar dernek başkanı Hüsnü YARDIMCI ve  proje müdürü Irmak SOYSAL tarafından yapıldı.


PROJELERDE SOSYAL ETKİ ÖLÇÜMÜ

STK’ların Gereksinimleri
Sosyal etki ölçümü konusunda STK’ların fon verenlerden taleplerini ise aşağıdaki şekilde
sıralamak mümkün:
a. Sosyal etki ölçümü için ayrı bir bütçe desteği /fon ayrılması.
b. Fon verenlerin sosyal etki ölçümleme için insan kaynağı açısından da bütçe ve uzman
desteği vermesi.
c. Fon veren kurumla proje sürecinde daha fazla bir araya gelebilme.
d. Fon veren kurumların yeni işbirliği ve projeleri desteklemek için fon verdiği STK’ları bir araya getirecek etkinlikler düzenlemesi.
Bu taleplerin dışında, STK’ların insan kaynağı açısından yaşadığı genel kısıtların sosyal etki ölçümlemesi konusuna odaklanmalarını engellediğini belirtmek önemli olacaktır. STK
bünyesinde sosyal etki ölçümlemesi konusunda uzmanların çalışmaması, bağımsız uzman ve danışman sayısındaki yetersizlik gibi bu konudaki temel engeller, fon veren kurumların STK’ları bu alanda yönlendirmesinin önemli olacağının göstergesidir.
a. Sosyal etki ölçümlemesi için proje başvurusu sırasında, sürecin başından itibaren, bir bütçe öngörülmesi.
b. Fon alan STK’lara proje süreçleri boyunca sosyal etki ölçümlemesi yapabilmesi için
planlama, veri toplama ve analiz etme konularında kapasite arttırma desteği verilmesi.
c. Sosyal etki ölçümleme sonucunda elde edilen olumsuz sonuçların ya da proje süresince
deneyimlenen olumsuzlukların fon veren kurumla paylaşımında şeffaflığın sağlanabilmesi
için fon veren kurumların bu sonuçlardan dolayı yaptırım uygulamaması,, başarısızlıkların yeni fon başvurularında STK’ların karşısına eksi puan olarak çıkmaması.
“STK’larla birlikte etkinin nasıl
ölçülebileceğine dair kafa yormalıyız. Proje
teklif formumuzu tekrar düzenleyip
“yaratmak istediğiniz sosyal değişim
nedir?” gibi bir bölüm ekleyebiliriz. Daha
sonra bu toplantıya katılan STK’larla
tekrar yan yana gelip başvuru formunun
üzerinden geçebiliriz böylece yeni başvuru
formun kurgusunda da buradaki STK’larla
birlikte hareket edilebilir.” Fon veren kurum temsilcisi
“Bu çalışmayla projelerle ilgili neyi değiştirmek istediğimi amaç ve
hedeflerimizi yeniden sorguladım. Bu sorgu esnasında aynı zamanda değişimleri ve sonuçların olumlu olumsuz etkisini düşünebilme fırsatım oldu. Tabi aynı zamanda fon veren kurumla karşılıklı olmamız bu değerlendirmeyi birlikte yapmamız gelecek açısından oldukça faydalı.” STK temsilcisi
Fon Verenlerden ve STK’lardan Öneriler Fon veren ve fon alan kurumların karşılıklı
beklenti ve isteklerinin sıralanmasının ardından, fon veren kurumların ve STK’ların mevcut durumun iyileştirilmesi için getirdiği öneriler ise aşağıda sıralanmıştır:
ÖNERILER VE ÇIKARIMLAR
Ortak tasarı toplantılarından edinilen ilk genel sonuç STK’ların ve fon veren kurumların sosyal etki ölçümleme konusunda ortak bir sosyal etki ölçümleme çerçevesi çıkarıp birlikte
hareket etmeye yönelik güçlü bir motivasyonu paylaşmaları oldu.
Gerek STK’lar, gerekse fon veren kurumlar bu tip bir çerçevenin geliştirilmesinin zaman alacağının bilincinde olduğunun altını çizdi. Fon veren kurumlar bu durumda söz konusu çerçeve tam olarak hazırlanmamış olsa da, proje başvuru süreçlerinde yapılacak küçük değişikliklerle bu süreci başlatmanın mümkün olacağını ifade etti.

Öte yandan bu toplantılarda fon veren ve fon alan kurumlar için ortak sonuçlar ve göstergeler çıkarılmasının da önemli olduğu kurumlar tarafından kabul edildi. Başlangıç olarak bir sosyal etki ölçümü yöntemi geliştirmek yerine, ortak sonuçlar ve göstergeler üzerinde uzlaşmaya vararak işe başlanılabileceği de projenin önemli
sonuçları arasında yer alıyor. Bu amaçla fon veren kurumlar ve aynı temada çalışan STK’lar yan yana gelerek ortak amaç ve benzer aktiviteler bağlamında göstergeler çıkarmalarının önemli bir adım olduğu konusunda hemfikir oldu.
Ortak tasarı toplantılarında ulaştığımız önemli sonuçlardan bir diğeri STK’ların gereksinim duyduğu esnekliğe ilişkin: Gerek STK’lar gerekse fon veren kurumlar, STK’lar için belirli bir esnekliğin önemli olduğu fikrini paylaştı. Sosyal etki ölçümü konusunda ortak bir yol çizilirken fazladan prosedürlerin ve gereksiz iş yükünün önlenmesinin her iki taraf için de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri olduğu görüldü. Fon veren kurumlar STK’ların varlıklarını devam ettirmesinin önünde halihazırda pek çok engelin bulunduğunu ve STK’ları iş yüküne boğmak istemediklerini, STK’ların varlığını
sürdürebilmesinin öncelikli amaçları olduğunu ifade etti.

KAYNAK: KUSİF…Dr. Ayşe Seda Müftügil Yalçın ; Tuba Emiroğlu ; Duygu Güner

İZMİR DE SOSYAL KULUÇKA MERKEZİNE İHTİYAÇ VAR

İZMİR DE SOSYAL KULUÇKA MERKEZİNE İHTİYAÇ VAR

PROJEMİZİ HAZIRLAMAYA BAŞLADIK:

Overall objective(s): Türkiye ve AB sivil toplumları arasında diyaloğun ve kültürel değişimlerin artırılması; inovatif aktivitelerin ve aktif vatandaşlık için yasal ortamın geliştirilmesi; yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde, kamu sektörü ile sivil toplum kuruluşları (STK) arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve aktivistler ile STK’ların kapasitelerinin ve aralarındaki ağların güçlendirilmesidir.

VATİKAN ROMA…