Aylık arşivler: Ocak 2018

ÇEKUD  ÇEVRE KURTARMA DERNEĞİ KURULDU

ÇEKUD  ÇEVRE KURTARMA DERNEĞİ

Dernek, coğrafyamızda çeşitli etkiler ile bozulan; özellikle taş ve maden ocaklarının, sulak alanların, deniz ortamlarının rehabilitasyonu ve doğal ortama yeniden kazandırılması konusunda sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek ; kalkınma ajansı, Bakanlıklar, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, diğer devletler ve vakıfların; eğitim, sağlık, ar-ge ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda oluşturdukları programlara çeşitli projeler hazırlamak, uygulamak ve oluşturulan projelere paydaş  olmak amacı ile kurulmuştur.

HAYIRLI UĞURLU OLSUN.    BAŞARILAR DİLERİZ.

YENİ PROJE GÖNDERİLDİ

Karbilder, Karşıyaka’nın İzmir’in en özel ilçesi olduğunu ileri süren 8 kişi tarafından kuruldu. Derneğin amacı KARŞIYAKA öncelikli olmak üzere İZMİR ve EGE Bölgesindeki bilim insanları ile toplum arasındaki diyaloğu ve etkileşimi artırarak bölgede sürdürülebilir kalkınmayı sağlarken aynı zamanda da dezavantajlı kesimlerin meslek edinmeleri, hayat boyu öğrenme, çevre ve doğa koruma, kent hakkı, dijital haklar ve gençlik hakları alanlarında sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamaktır. Bu kapsamda derneğimiz, Karşıyaka’da ihtiyaç olan hak temelli derneklerin kurulmasına destek olmak ve Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, diğer devletler ve vakıfların; eğitim, sağlık, ARGE alanlarında yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda oluşturdukları programlara çeşitli projeler hazırlamak, uygulamak ve oluşturulan projelere paydaş olmak amacındadır.

Derneğimizin olumlu katkıda bulunmayı hedeflediği gurup kadınlar ve gençlerdir. Kadınların ve gençlerin eğitimi, istihdam ve teknolojiye erişim haklarını hedefleyen projeler yaparken bir yandan da gençlerin proje geliştirme ve proje tasarımı konularındaki kapasitelerini artırmayı hedeflemekteyiz. Kuruluşumuzdan beri yaklaşık 80 gence proje geliştirme ve tasarımı konularında eğitimler verdik ve bu sayıyı artırmak hedefindeyiz.

VATİKAN TOPLANTI SALONU ÜZERİNDEKİ GÜNEŞ PANELLERİ