Aylık arşivler: Ekim 2019

Sağlık Turizm Eğitimleri

KARBİLDER SAĞLIK TURİZMİ EĞİTİM HİZMETLERİ STRATEJİSİ

Sağlık turizminde başarmak için eğitim.

Sağlık turizminde kalite, eğitim ve kalifiye insan kaynağı sürdürülebilirlik açısından vaz geçilmez unsurlardır. Sağlık turizmi dünyada hızla yükselen bir trend ve sağlık alanında global rekabet alanıdır. Bu rekabette sadece ucuz sağlık hizmet üreten ve yüksek teknoloji kullanan uzun süre kazanamayacaktır. Belki kısa süreli bir başarı elde edebilirler. Ancak uzun süre kazanacak olan iyi eğitilmiş,   iyi iletişim kurabilen, kalifiye insan kaynağı olan ve bunun neticesinde de kaliteli sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşları, daima sağlık turizminde kazanacak ve zirvede kalacaktır.

Sağlıkta hastalar ile iletişim, bilgi ve kalite en önemli unsurdur. Hizmet sunduğumuz hasta, özellikle  farklı ülkeden, farklı kültürden ve farklı dilden olduğundan dolayı eğitim ve hastalarla iletişim mutlak bir gereklilik , olmazsa olmaz bir unsurdur. Bir kuruluş için sağlık turizminde başarmak ve sürdürülebilir olmak, istiyorsa hastayla iyi iletişim içinde olmak zorundadır. Bunu başarmak içinde sağlık personeli ve sağlık dışı teknik ve ara personellerin hepsinin farklı farklı  seviyelerde sağlık turizmi ile ilgili hizmet içi eğitimi şarttır.

Uluslararası hastalar , önce kaliteli bir sağlık  hizmeti alabileceği ülkeyi  ve sağlık kuruluşunu arar  ve bulur. Ancak bu hastaların önündeki en büyük sorun dil problemi ,  iletişim ve kültür farkıdır. Söz konusu sağlık kuruluşuna gitmek için iletişim iyi kurabileceği ,  güler yüzlü , derdini anlayacak ve orada kendini yabancı hissettirmeyecek  sağlık çalışanlarını arar. Tabi ki tüm bunları sağlayabilmek için sağlık turizmi   hizmeti sunan kuruluşun sahibi ,yöneticisi ,sağlık personeli ve ara personelleri öncelikli olarak sağlık turizmini ne olduğunu iyi anlamalılar ve uluslararası hastalara hizmet sunumundaki tüm süreçleri iyi bilip yönetebilmeliler.

Platform olarak düzenleyeceğimiz sağlık turizmi  eğitimlerinde , hastalarla iletişim , hasta hakları, sağlıkta kalite ve pazarlamanın önemi, sağlık turizminde mevzuat ve uygulamalar, sağlık turizminde dünyadaki iyi uygulamalar, kurumsal yapılanma v.b. bir çok konular anlatılacaktır. Eğitimler için  konunun uzmanları, öğretim üyeleri , sahadan  sağlık turizmi  konularında iyi uygulama yapan kişiler, sağlık turizmi ile ilgili yurtiçinden ve yurtdışından  gelecek  profesyoneller pratik ve teorik eğitimler vereceklerdir.

Eğitimler, sağlık hizmeti üreten hekim ve diğer sağlık personelleri ,yönetici olan  karar vericiler  ve sağlık turizminde ara elamanlarda olmak üzere üç ayrı  bölümde olacaktır. Kurslarımız ortalama 40 ar saatlik olacak ve 5 gün sürecektir. Ders saatleri talebe göre esnek olarak düzenlenecektir.