Günlük arşivler: 28 Ocak 2020

Ortak kültür mirası Mübadele

Tarihin en büyük zorunlu göçü olan 1923 Türk-Yunan nüfus mübadelesine konu olan somut ve somut olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere sorunsuz ve kayıpsız bir biçimde aktarılabilmesi için Türkiye ve AB özellikle de Yunanistan arasında kültürel mirasa ilişkin işbirliği geliştirmek ve Türkiye’deki mirasın tanıtımı aracılığıyla sivil toplum diyalogunu teşvik etmektir.

  • Mübadeleye konu olan sosyal varlıklara (insan toplulukları) yaşam merkezlerine ait; sanat eserlerinin, arşivlerin, fotoğrafların, dökümanların, efemeraların, koleksiyonların, tarihi edebiyat eserlerinin ve diğer kitapların, giysilerin, mübadelenin birincil ve ikincil tanıklarının anlattıkları hikayelerin, öykülerin toplanarak arşivlenmesi, sayısallaştırılması (dijitalize edilmesi), video arşiv haline getirilmesi, yayınlanması, dökümante edilmesi, daha önce kayıt altına alınmamış hikayelerini/öykülerini anlatabilmelerini ve kayıt altına sağlanmasını amaçlayan bir altyapı oluşturulması.