Yazar: adminuser

elderly care staff

The overall objective is to overcome the challenges of demographic transformation for a more equitable and inclusive global society by increasing employment opportunities compatible with new technologies and improving employability of disadvantaged groups.

science in society,

Overall objective(s): Following the EU’s vision of future of work and science in society, to increase the level of engagement with science among Turkish society and thus to improve employment and employability of Turkish people for the advancement of bilateral exchanges between the EU and Turkey regarding mutual understanding of cultures, political and economic systems. […]

Tourism innovations

It aims to guarantee a smart, inclusive and sustainable growth of urban communities in the target regions by developing a cross-border cooperation model based on heritage enhancer and tourism innovations.

Sağlık turizmi proje hazırlığı

Sağlık Turizmi alanında faaliyet gösteren ve özel ve Kamu kurumlarının sayısının her geçen gün artması bu alanda yetişmiş Sağlık Turizmi Destek Elemanı ihtiyacı yaratmaktadır. Program, Özel/Kamu hastanelerinde ve sektörde faaliyet gösteren Kurumlarda çalışan personelin Sağlık Turizmi alandaki gelişmeleri ve güncel uygulamaları öğrenmelerini ve hasta ilişkilerini daha iyi yönetebilme ve halkla ilişkiler konusundaki becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.