adminuser tarafından yazılmış tüm yazılar

İKLİM DEĞİŞİMİNE UYUM, İNSAN SAĞLIĞI KONU BAŞLIĞI

İnsan Sağlığı
Değişen iklim koşullarının, ayrıca insan sağlığı üzerinde önemli ölçüde etkiler yaratacağı, hatta yaratmakta olduğu bilinmektedir. Aşırı iklim olaylarının daha sıklaşması nedeniyle hava koşulları ile bağlantılı ölümler ve hastalıklar artabilir. Örneğin, ardışık çok sıcak günlerin sayısındaki artış özellikle yaşlılar ve kronik kalp-damar veya solunum hastalığı olanlarda akut sağlık sorunlarını doğrudan etkileyecektir. İklim değişikliğine bağlı olarak artacak taşkın riski de bulaşıcı hastalıkların yayılma risklerini ve bu risklerin mekânsal boyuttaki dağılımlarını değiştirecektir. Artan göç ve turizm gibi insan hareketlilikleri, bulaşıcı ve/veya yeni hastalık yapıcı mikroorganizma veya vektörlerin ortama girmeleri ve yeni yaşam ortamları bulmaları beklenen ısınma karşısında muhtemel olduğundan bir diğer risk alanını oluşturacaktır. Ayrıca, iklim değişikliği nedeniyle, zoonozlar gibi haşarat tarafından
taşınan ciddi bulaşıcı hastalıkların yayılması ihtimali bulunmaktadır.

Derneğimizin Sosyal Politika Anlayışı

Tanım:Temel olarak toplumun ve bireyin hayat kalitesini yükseltmek ve genel bağlamda refah üretmek için geliştirilen sürdürülebilir araçlardır, sosyal politika. Sosyal politika en genel anlamıyla, kamu yararı gözetilerek devlet eliyle yürütülmesi gereken sağlık, eğitim, savunma, bayındırlık ve işgücü piyasası gibi politikaların tümünü ifade eder.

Sosyal politika, bu özelliği dolayısıyla kamuya ait politikalardır ve devlet eliyle yürütülür. Ancak sosyal politikaların oluşturulması sürecinde etkili olan tek unsur kamu değildir.

Demokratik siyasal rejimlerin benimsendiği ülkelerde meslek kuruluşları, sendikalar, üniversiteler, sosyal örgütlenmeler ve sivil toplum örgütleri, sosyal politikaların oluşturulma aşamasında önemli rol oynayan kurumlardır.

Zaten büyük beşli olarak nitelendirilen sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, konut ve kişisel sosyal hizmetler alanı oldukça geniştir; emeği ile gelir elde eden ve çalışma hayatına ilişkin konular sosyal politikanın ilgi alanın sadece bir kısmını oluşturmaktadır.

Üstelik, bu temel konulara ilaveten “cinsiyet ve cinsel tercih ayrımcılığı, çevre politikaları, madde bağımlılığı konularının da bu bilim sistematiği içinde ele alındığı görülmektedir. Sosyal politikanın hedef gruplarını ise toplumda bağımlı statüde çalışanlar, ekonomik bakımdan güçsüz olan yoksullar ve kadınlar, gençler, yaşlılar, çocuklar ve engelliler gibi özel politikalar gerektiren kesimleri tanımlamaktayız.

The Heart of Exchangee is Left Over

Overall objective of this project is transfer of the cultural heritage related to the exchange of 1923 Turkish-Macedonian-Greek peoples, one of the greatest mandatory migrations that history has witnessed, to future generations and promoting international civil society dialogue through the protection of cultural heritage. Specific objective is described as to provide contribution on mutual understanding and international cooperation on cultural heritage between Turkey and the EU through identifying, documenting, digitalizing cultural heritage on exchange and curation/furnishing of a museum house for the display of it.

In this context, Turkey, Greece and Macedonia in a variety of activities are planned to be carried out. As a result of these activities, 1000 interviews will be held with the exchangees and 300 objects will be catalogued. After that, a Museum / Memory House will be opened to exhibit the cultural heritage objects included in the catalogue. In this Museum / House of Memories, interactive areas that will attract the attention of children and young people will be created by using contemporary techniques.

These activities are important in several ways. First, contribution will be made to the dialogue of civil society in the EU. This contribution will be provided through NGOs contacted through the network created, especially our partners in 3 countries. Apart from this, our project will also reveal a structure that will allow the refugees to come together. Efforts that bring the exchangees together and ensure that the cultural heritage on this subject is unearthed, preserved and passed on to the next generation is extremely limited. remarkable work on the subject outside of the efforts of some NGOs in Turkey are rarely seen. Apart from this, there are two settled places in Izmir and Aydin under the name of Exchange and Memorial House.

The Museum / Memorial House to be established within the scope of our project has a similar purpose to these two places. However, equipping the Museum / Memorial House in our project with digital elements and using innovations from dynamic presentations to interactive areas thanks to artificial intelligence will create the part that is different and creates awareness.

These are all activities designed in line with the general objective of the call for proposals, which is to develop international cooperation on cultural heritage and to encourage civil society dialogue. Within the scope of the project, bringing together three different countries on cultural heritage and creating a network between NGOs in these countries is also in line with the specific objective of the call for proposals, which includes establishing cross-border dialogue and networking on cultural heritage.

#mothertongueTurkish ANADİLİM TÜRKÇE

The global objective of this call for proposals is the promotion of civil society dialogue by means of culture, arts and cultural heritage through the improvement of international cooperation on cultural heritage and promotion of cultural values in Turkey. The special target of this call for proposals has been determined as the promotion of cross-border dialogues and networking between civil society organisations (CSOs) in Turkey and the EU in the areas of culture and arts including creative sectors and cultural heritage. In this line, the global of the #mothertongueTurkish project is to establish a platform encouraging the third and fourth generation immigrants who were born and grew up in Germany to use their mother tongue: Turkish. The project has 3 different specific objectives: (1) To popularize Turkish language among third and fourth generation Turkish immigrants in Germany, (2) To bring third/fourth generation immigrant Turks and their peers from Izmir and Denizli in showing the unifying power of common culture and common language (3) To provide application areas for young people in developing their Turkish language skills via engagement in musical and literary actives in their mother tongue. In this sense, #mothertongueturkish project has a nature that promotes civil society dialogue between Turkey and Germany. Through the platform to be created within the scope of the project, third and fourth generation immigrants who were born and grew up in Germany will be encouraged to learn their mother tongue comprehensively and use them correctly. This will also be the source of the correct use of German. As a matter of fact, it is clear that for an individual who suffers from a lack of native language, foreign language learning will be problematic and incomplete. Munich Former Education Attaché Prof. Dr. İlyas Öztürk presented a paper titled “The Problematicness of Turkish Teaching in Germany in the Munich Case Study” at the 3rd European Turks Mother Tongue Education Workshop (2016). In this paper, Öztürk stated that, according to scientific research, if a systematic basis is established, mother tongue knowledge will facilitate the acquisition of a second language; and it was emphasized that a native language (Turkish) lesson is necessary in order to acquire the German language better (p.48). Therefore, the Turkish community in Germany is not outside of this fact. However, in Germany, the mother tongue lesson is considered as an activity outside the school education program. As a result, for these and many other reasons, third and fourth generation immigrant Turkish youth, who could not learn their mother tongue adequately, could not learn German properly either. As a result, a language formation called “Kanakendeutsch,” “Kanak Sprak” or “Kiezdeutsch” emerged. This situation was particularly not welcomed by German society. This new language formation, which is half German and half Turkish and negatively affects both languages, is not only a grammatical problem, but is essentially a reflection of the in-between. The #mothertongueTurkish project offers a solution to this problem with various activities. These can be listed as to spread Turkish among the third and fourth generation Turkish immigrants living in Germany; to bring together peers with Turkish immigrants in Turkey (İzmir and Denizli) and to provide a practice area where Turkish immigrants can improve their Turkish skills through culture and art activities (music, literature, etc.). In this sense, between Germany and Turkey need to develop a dialogue and cooperation, including the Turkish culture and Turkish language and literature. In this direction, a network communication will be established with non-governmental organizations representing the Turkish community in Germany, especially NIKFER Yardım Severler Dayanışma Derneği e.V., one of the project partners. In our project, cross-border dialogue and networking are supported for the promotion of Turkish language and literature, Turkish culture and art. Our project will serve both the general and the specific purpose of the call for proposals in order to establish an international cooperation platform.

In this call for proposals, the sector has been determined as civil society, and the theme as culture & arts, cultural heritage and cultural & creative industries. As is known, according to the 3.3. article of the Lisbon Treaty, the Union has duties to respect the rich cultural and linguistic diversity and to ensure the protection and development of Europe’s cultural heritage. In addition, according to Article 167 of the Treaty on the functioning of the European Union, diversity is respected, and it is necessary to contribute to the development of culture in the member countries in order to bring a common cultural heritage foreground. Our project, which aims to develop native language speaking skills of third and fourth generation Turkish immigrants who were born and grew up in Germany and to encourage them, has been focused on intangible cultural heritage as it can be understood. In this sense, the theme of our project has been determined as cultural heritage. The link established in the Lisbon Treaty between linguistic diversity and the protection of European cultural heritage is also valid for our project. Accordingly, our project, which focuses on intangible cultural heritage by focusing on Turkish language and culture activities, has two claims. The first is that diversity is an element of cultural heritage for Germany as well as for the rest of Europe. The other is that integrative, not exclusionary actions will contribute to cultural wealth and heritage. It should be remembering that if the Turkish society in Germany loses its mother tongue, the intangible cultural heritage areas from oral traditions and expressions to performing arts, from social rituals and celebrations to traditional food and handicraft traditions gradually disappear and cultural richness due to diversity weakens. In addition, the social problems that accompany it become completely insoluble. In this context, it can be said that all these elements played a role in determining the theme of the #mothertongueTurkish project as cultural heritage in accordance with the call for proposal.