adminuser tarafından yazılmış tüm yazılar

Health Tourism Excellent Market

The overall objective of this project is to ensure excellence in vocational education system by increasing the quality of it via using innovative approaches both in vocational education and training and collaborations between relevant institutions (educational institutions, private sector and NGOs), and to contribute to our country’s goal of attracting two million health tourists in 2023 by taking a larger share from the global health tourism market.

İKÇÜ ve KARBİLDER İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

Avrupa Birliği’ne hazırlanacak projeler için işbirliği protokolü imzalayan Üniversite – STK  bu güne kadar 4 projeyi beraberce hazırlamışlardır.

Önümüzdeki dönemde 3 projenin de hazırlığını yapmaktadırlar.

Hedef,  AB’nin,Türkiye’nin, Bölgenin ve İzmir’in kalkınmasıdır.

Eğitimin mükemmelleştrilmesi, sağlık turizminden alınan payın maksimize edilmesi ve gençlerimizin istihdamını arttırmak ana hedefimizdir. 

Ortak kültür mirası Mübadele

Tarihin en büyük zorunlu göçü olan 1923 Türk-Yunan nüfus mübadelesine konu olan somut ve somut olmayan kültürel mirasın gelecek nesillere sorunsuz ve kayıpsız bir biçimde aktarılabilmesi için Türkiye ve AB özellikle de Yunanistan arasında kültürel mirasa ilişkin işbirliği geliştirmek ve Türkiye’deki mirasın tanıtımı aracılığıyla sivil toplum diyalogunu teşvik etmektir.

  • Mübadeleye konu olan sosyal varlıklara (insan toplulukları) yaşam merkezlerine ait; sanat eserlerinin, arşivlerin, fotoğrafların, dökümanların, efemeraların, koleksiyonların, tarihi edebiyat eserlerinin ve diğer kitapların, giysilerin, mübadelenin birincil ve ikincil tanıklarının anlattıkları hikayelerin, öykülerin toplanarak arşivlenmesi, sayısallaştırılması (dijitalize edilmesi), video arşiv haline getirilmesi, yayınlanması, dökümante edilmesi, daha önce kayıt altına alınmamış hikayelerini/öykülerini anlatabilmelerini ve kayıt altına sağlanmasını amaçlayan bir altyapı oluşturulması.

#mothertongueTurkish activities

German Turks or Turkish Germans, refers to ethnic Turkish people living in Germany. These terms are also used to refer to German-born individuals who are of full or partial Turkish ancestry. Whilst the majority of Turks arrived or originate from Turkey, there are also significant ethnic Turkish communities living in Germany. They form the second largest Turkish population in the world, after Turkey. Turks who immigrated to Germany brought cultural elements with them, including the Turkish language. The roughly 3 million Turkish immigrants living in Germany who, according to studies by the Berlin Institute for Population and Develop-ment, are less effectively integrated on average than other immigrant groups.

The idea of this project is based on the conversations with the representatives of Turkish hometown associations from Germany. They have underlined the fact that the majority of young generation of Turkish immigrants are losing their touch with Turkish culture. They express their worries regarding the issue. Particularly, they worry about their children’s lack of Turkish skills, which have also negatively affected their German language skills. The influence of mother tongue is proved both positive in teaching and learning of the second language.