AKTİF VATANDAŞLIK

Başkalarına saygı gösteren, sorun çözmede girişimci ve yenilikçi olan, eyleme dönük araçlar yaratabilen ve kendi iç enerjisi ile harekete geçebilen ve toplumun daha az şanslı kesimleri için toplumsal destek sağlamak üzere kendilerini düzenleyebilen örgütlü insan.

Pasif vatandaşlık: Daha çok, vatandaşlık görevlerini yerine getiren fakat vatandaşlık haklarını elde etmek veya hak ihlallerine karşı çıkmak için eyleme geçmeyen grup,

Utangaç vatandaşlık: Eyleme geçmek isteyen ancak ne yapmaları gerektiğini bilmeyen, bunu araştırmaya yeltenmeyen grup,

Sorgulayan vatandaşlık: Her zaman eyleme geçmeyen ama karşılaştıkları hak ihlalleri ile ilgili ne yapmaları gerektiğini araştıran ve sorgulayan grup,

Eyleme geçen vatandaşlık: Karşılaştıkları haksızlıklar karşısında sorgulama, şikayet etme, protesto etme, imza kampanyasına katılma, hukuki süreçlere başvurma gibi eylemlerle kendilerinin veya başkalarının mağduriyetini azaltma çabasında olan grup.

 

Aktif vatandaşlığın genel bir tanımı, vatandaşların dahil oldukları toplumdaki problemleri tanımlamada ve bunlarla baş etmede ve aynı zamanda yaşam kalitelerini yükseltmede aktif biçimde yer almalarını sağlayan imkanlara sahip olmaları şeklinde yapılabilir.

 

Avrupa Birliği, yurttaşlık niteliklerini ve katılımcılığını geliştirmek için uzun süredir özel çaba sarf etmekte ve her yıl milyarlarca Euro harcamaktadır. 2013 AB Yurttaşlık Raporu’nun girişinde yer alan “Avrupa entegrasyonunun kalbinde yurttaşlar vardır ve hep öyle olmalıdır” ifadesi bu yaklaşımı açıkça yansıtmaktadır. Ne var ki, kimi eleştirmenlere göre, AB içindeki dilsel, kültürel ve coğrafi farklılıklar AB yurttaşlarının ortak kamusal söyleme ve karar verme süreçlerine katılımını engelleyen önemli bir unsurdur (Kymlicka, 2004). Aktif ve katılımcı bir yurttaşlık olmaksızın demokratik karar verme süreç ve mekanizmaların yerini teknokratik yönetimlere bırakması kaçınılmaz görünmektedir.

Günümüzde hemen hemen her demokratik kesimden aktif ve katılımcı yurttaşlığın önemi konusunda çağrıları sıklıkla duymaktayız. Demokratik karar verme mekanizmalarının çeşitlenmesi, farklılaşması ve karmaşıklaşması yurttaşlık katılımını her zamankinden daha fazla önemli kılmaktadır. Bu nedenle, yurttaşlık eğitimi, AB süreci içerisinde demokratik, aktif ve katılımcı yurttaş yetiştirme amacı doğrultusunda farklı boyutlar kazanmıştır.

Eleştirel model, mevcut duruma eleştirel olarak bakarak toplumsal adaletsizlikleri, eşitsizlikleri ve siyasi güç dengesizlikleri üzerine dikkat çeker ve yurttaşlık girişimlerinde bulunur.

AKTİF YURTTAŞLIK ÖLÇME ARACI {AYÖA’nın geliştirilmesinde ağırlıklı olarak the European Social Survey’in sorularından ve ACCI’nin kuramsal çerçevesinden yararlandık.}

BİLGİ: Medya takibi, Bilgi ve farkındalık

BECERİ: Yurttaşlık öz-yeterliliği

DEĞER: Eşitlik ve dayanışma, Demokratik değerler

KATILIM: Örgütsel üyelik, Örgütsel katılım, Gösteri ve protesto

BERGAMA

BERGAMA

Bergama has an era of 1.573 km2, and is 107 km away from İzmir.

Its historical name is Pergamon, taking its name from Prince Pergamos. The word “Bergama” means “cliff”.

The first money of Bergama as a medium of exchange was issued in 5th century BC.

Bergama is neighbors with Balıkesir; Savaştepe, İvrindi, Ayvalık, Dikili along with Soma, Kınık, Aliağa, Manisa

Bergama has its name written in the World Heritage List as Turkey’s 13th and the world’s 999th heritage site.

Bergama entered the UNESCO World Heritage List in 2014.

Bergama, the place where the first inflation happened along with the issue of first coin, and also the place where the parchment was invented, is backed with a rich tourism potential.

Bergama is home to many historical works such as Akropolis, Asklepion, Red Basilica, Agamemnon Hotsprings, Kozak Tableland, Arap, Müftü, Ulu, Kurşunlu, Laleli, Kulaksız and Yeni Cami, Küplü Hamam, Tabaklar Hamam, Koca Sinan Mescid, İncirli Mescid and Karaosman fountain along with the Acropolis city.

Bergama is an open-air museum with the Acropolis city which has the steepest theater in the world, one of the first psychological treatment centers Asklepieon, one of the few hotsprings of the time Allianoi, one of the first seven churches of Christianity mentioned in the Bible Basilica and the ancient Pergamon, Havra, Inns, hamams, mosques, fountains, Temple of Serapis, Temple of Athena, Temple of Dionysos and Trajan, King Palaces, the Library of Bergama, Agora, Arsenal, theater with 10.000 seats and Altar of Zeus.

The district has a tourism potential with its geothermal resources such as the Agamemnon Hot Springs for health tourism, and natural resources for rural tourism and ecological tourism.http://www.izto.org.tr/en/izmir-merkez-ve-ilcelerinde-turizm-kapasitesi