CEDDEPAY PROJESİ

Çevresel değerlendirme, aslında gerçekleşmesi planlanan projelerin çevreye ve sonuç olarak toplumun toplam refahına nasıl etki edeceğini görmemizi sağlar ve değişik yöntemler kullanılarak yapılır. Bu yöntemlerin en bilinenleri (ülkemizde de kullanılan) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Fayda Maliyet Analizidir (FMA). Çevresel değerlendirme belirli bir projenin hayata geçirilip geçirilmemesi kararını verebilmek için, projenin çevreye olan etkilerini anlamamızı sağlayan süreç olarak tanımlanır. Doğal varlıkların parasal değerlerinin hesaplanması anlamına gelen “çevresel değerleme” (environmental valuation) ile yakın olarak ilişkili olmasına rağmen, bu iki kavram farklı anlamlar ifade eder. Çevresel değerlendirme, gerçekleşmesi planlanan projelerin çevreye ve sonuç olarak toplumun toplam refahına nasıl etki edeceğini görmemizi sağlar ve değişik yöntemler kullanılarak yapılır. Bu yöntemlerin en bilinenleri (ülkemizde de kullanılan) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Fayda Maliyet Analizidir (FMA). Bunun yanında daha az bilinen, ama etki değerlendirme konusunda daha geniş bir çerçeve sunan Sosyal Çok Kriterli Değerlendirme (Social Multi-Criteria Assessment- SMCE) gibi yöntemler de mevcuttur.