ÇEVRE ADALETİ 

Çevresel adalet , ırksal, etnik ve ekonomik çizgide görülen orantısız çevresel yükleri ifade eder.

Çevresel Adalet,   adil muamele ve geliştirilmesi, uygulanması ile ilgili olarak ırk, renk, etnik köken veya gelirin bütün insanların anlamlı katılımı ve çevre kanunları, düzenlemeleri ve politikaları uygulanması  olarak tanımlanır.   ADALETE, Çevre, sağlık tehlikelerinden korunmanın eşit derecede faydalanılması ve yaşama, öğrenme ve çalışma ortamının sağlıklı olabilmesi için karar verme sürecine eşit derecede erişmesi durumunda ulaşılabilir. “