Proje adı: Demokrasi Beşiği Kent Konseyleri Artık Topallamasın

Yerel demokrasinin geliştirilmesinde en önemli ölçüt, yerel hal­kın  alınan kararlara yapabileceği  katkının derecesi ile orantılıdır. Bu katkılar  ne kadar fazla ise, yerel demokrasi o oranda  gerçekleşecek ve gelişecektir. Türkiye’de Yerel yönetimlerde katılımı sağlamak için uygulanan çalışmaların en önemlileri söyle sı­ralanabilir: Kent konseyi/kurultayı, halk oylaması, halk toplantıları, kampanyalar düzenlemek, iletişim demokrasisi kamuoyu yoklamala­rı, yurttaş kurulları, planlama çemberleri/forumları, danışma kurulla­rı, Yerel Gündem 21, Yerel meclis toplantılarına katılım, gelecek atölyeleri, halkla ilişkiler uygulamalarıdır. Ancak Kent Konseyleri aracığı  ile katılımcılığı artırmak ülkemizin bazı  Kent Konseyleri  hariç mümkün olamamış,  Belediye başkanı ve/veya Belediye Meclis üyelerinin Kent Konseylerini kontrol altında tutmak için çeşitli müdahaleler yaptığı gözlenmiştir. Daha katılımcı Yerel Yönetimler ve  Kent Konseyleri konusunda hak temelli mücadelemizi güçlendirmek ve duyurmak  için destek  talep ediyoruz.

 

Talep ettiğimiz destek çerçevesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşmayı planlıyoruz

1*Kuracağımız web sitesi/forum  sayesinde yerel yönetimlerdeki katılımcılığı artıracak önlemleri , önerileri tartışacağız ve deneyimlerimizi  aktivistler arasında paylaşacağız.

2*Sempozyum gerçekleştirerek katılımcılığı,şeffaflığı ve denetim eksikliklerini sivil insiyatif alarak merkezi idareye ve yerel yöneticilere göstermek istiyoruz.

3*Yasa koyucuya Kent konseyleri hakkında yasa,yönetmelik ve uygulamalar  konularında  önerilerimizi  bildirmek istiyoruz.

Bir Cevap Yazın