European drug report 2017 … AVRUPA UYUŞTURUCU RAPORU LİNKİ

What do the latest data tell us about the European drug market? What are the most recent drug use trends? What are the harms associated with drug use and how are countries countering them? These are just some of the questions explored in the EMCDDA’s European Drug Report 2017: Trends and Developments. This annual overview of the European drug situation provides a comprehensive analysis of the latest tendencies across 30 countries (28 EU, Turkey and Norway). In print and pdf in 24 languages, the report examines: drug supply and the market; drug use prevalence and trends; and drug-related health problems and responses to them. Rising overdose deaths, the continued availability of new psychoactive substances and the growing health threat of highly potent synthetic opioids are among the issues in focus in this year’s report. Also highlighted are: signs of rising cocaine availability; developments in cannabis policies; and substance use among school students. As the drug problems facing Europe are increasingly influenced by developments internationally, the study is placed in the global context. The report is accompanied by a Statistical Bulletin, containing the European dataset underpinning the analysis. It is complemented for the first time by 30 Country Drug Reports, presenting summaries of national drug phenomena. Developed by the EMCDDA, in cooperation with the Reitox national focal points, these graphic-rich reports cover: drug use and public health problems; drug policy and responses and drug supply. Key features include an ‘At a glance’ table, summarising the national drug problem in figures, and an ‘EU dashboard’, placing the country data in the European context. This multilingual, multimedia package provides access to data that can serve multiple purposes — from highlighting emerging issues and contextualising national drug situations to providing a baseline for policy and service evaluations. This is in line with the agency’s vision to deliver high-quality services to its stakeholders and to contribute to a healthier and more secure Europe. European Drug Report 2017: Trends and Developments Available in 24 languages at emcdda.europa.eu/edr2017

Avrupa uyuşturucu durumunun 2017 yıllık gözden geçirilmesi
30 ülke (28 AB, Türkiye ve Norveç).
24 dilde hazırlanan raporda: uyuşturucu arzı ve
pazar; Uyuşturucu kullanım yaygınlığı ve eğilimleri;  uyuşturucuyla ilgili
Sağlık sorunları ve onlara verilen cevaplar.
Aşırı dozlarda ölümlerin artması, yeni Psikoaktif maddeler ve artan sağlık tehdidi; Son derece güçlü sentetik opioidlerin çoğalması.
Bu yılın raporunda odaklanıyor. Ayrıca vurgulananlar: yükselen hareketler
Kokain bulunabilirliği; Esrar politikalarında yaşanan gelişmeler; ve
Okul öğrencileri arasında madde kullanımı. Uyuşturucu sorunları olarak
Avrupa’da görülen gelişmeler giderek artan oranda toplumu etkilemektedir.

Raporda bir İstatistik Bülteni,
Analizin temelini oluşturan Avrupa veri setini içeriyor.
İlk kez 30 Ülke Uyuşturucu ile tamamlanmaktadır.
Ulusal uyuşturucu olaylarının özetlerini sunan raporlar.
EMCDDA tarafından Reitox ile işbirliği içinde geliştirildi
Ulusal odak noktaları, bu grafik açısından zengin raporlar şunları kapsıyor: uyuşturucu Kullanım ve halk sağlığı sorunları; Uyuşturucu politikası ve cevaplarını.

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4541/TDAT17001TRN.pdf