Hakkımızda

Our organization is Karşıyaka Social Resposibility and Science Association.

Our Background;

Karşıyaka Social Resposibility and Science Association is a non-profit organization which was established in 2013 at İzmir/Turkey. The purpose of the association is to contribute to the sustainable development of the North İzmir region. The priority of the association is  protection, the protection and dissemination of cultural, scientific and ethical values, that every sector can access equally, fairly and sustainably the basic rights and freedoms of education, work, health and environment. Our main goal to carry out social responsibility and sustainability activities and projects in these issues. In this context; we carry out projects supported by European Union. Last year we applied a project called ‘Solar Energy and Energy Efficiency’ with Kyoto Club in Rome,Italy.

Also we applied some local projects about education and environment in İzmir.This year our current project is CO SEED. It is coordinated by WWF. It is mainly about Environmental Impact Assesment (EIA) procedures about nature and environment. As an association in this project we’re responsible for North Aegean Region.

You can get detailed information from our internet site www.karbilder.org

The foundation’s basic interests and focus areas can be listed as follows:

  • Environment and Clean Energy Systems: sustainable development, biodiversity conservation, cyclical and green economy, renewable energy and energy efficiency systems, fight against climate change, resource efficient and low carbon economy
  • Science and Society: eco-innovations, environmental technologies, recycling technologies, science for the community and society,
  • Public health: integration of disability, elderly care, family control,
  • Justice, freedom and security: the integration of disadvantaged groups into the workforce, immigrants especially Syrian immigrants , women’s rights, gender issues and equality.
  • Education, ethics, culture: lifelong learning, development of codes of professional ethics, protection of oral / written / material cultural assets, good management, registration etc., tourism and sports,art

In this context  we’re searching for project leaders and organizations which we can maintain projects together. Our aim is to find partnerships with partner organizations that will combine our strengths with cooperation. Thus, we can use our capacity of project management and writing with partners.

Best regards.

Founding President of KARBİLDER

Hüsnü YARDIMCI

 

DSCF0449bayrak_turk

KARŞIYAKA SOSYAL SORUMLULUK VE BİLİM DERNEĞİ

Derneğin Adı ve Merkezi      

  Madde 1– Derneğin Adı: “ KARŞIYAKA SOSYAL SORUMLULUK VE BİLİM DERNEĞİ ”dir.

                  Derneğin merkezi KARŞIYAKA’dır. Şubesi açılmayacaktır.

Özellikle elektronik posta ve internet adresleri için  dernek ismimiz   “karbilder”  olarak kısaltılabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2 Derneğimiz, geleceğin yaşantısı, sektörleri, meslekleri, sürdürülebilir kalkınma kriterlerinin araştırılması, iyileştirilmesi, inovasyon üretilmesi ve sürekli yenilenmesi için EĞİTİMİN MÜKEMMELİYETİNİ amaçlamaktadır.

Öncelikle KARŞIYAKA – İZMİR – EGE Bölgesini geliştirmek, bölgedeki bilim insanları ile toplum arasındaki diyaloğu, birlik ve beraberliği, bölgenin tanıtılmasını, güzelleştirilmesini, kalkınmasını, teknolojik dönüşümünü (e-şehir planlaması, cinsiyet, yaş grupları, dijital fırsatlar yetkinlikler, ulaşılabilirlik v.b)  ve sosyal sorumluluk projeleri organize edilmesini sağlamaktır.

Karşıyaka’da ihtiyaç olan hak temelli derneklerin kurulmasını organize etmek ve Kalkınma ajansı, Bakanlıklar, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, diğer devletler ve vakıfların; EĞİTİM, SAĞLIK, ÇEVRE, AR-GE, SANAT, SPOR ve yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda oluşturdukları programlara çeşitli projeler hazırlamak, uygulamak ve oluşturulan projelere paydaş  olmak amacındadır.

 

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine “ elektronik ortam dahil “ dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon ve/veya platform kurmak veya  kurulu bir federasyona, platforma  katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak, hibe almak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Bir Cevap Yazın