İZMİR DE SOSYAL KULUÇKA MERKEZİNE İHTİYAÇ VAR

İZMİR DE SOSYAL KULUÇKA MERKEZİNE İHTİYAÇ VAR

PROJEMİZİ HAZIRLAMAYA BAŞLADIK:

Overall objective(s): Türkiye ve AB sivil toplumları arasında diyaloğun ve kültürel değişimlerin artırılması; inovatif aktivitelerin ve aktif vatandaşlık için yasal ortamın geliştirilmesi; yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde, kamu sektörü ile sivil toplum kuruluşları (STK) arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve aktivistler ile STK’ların kapasitelerinin ve aralarındaki ağların güçlendirilmesidir.

VATİKAN ROMA…