THE CONSERVATION OF ENDANGERED AND THREATENED BIVALVE SPEICIES (Pinna nobilis and Tapes decussatus) AND A CIVIL SOCIETY CONTRIBUTION TO THE RECOVERY OF THE BIODIVERSITY IN THE GULF OF IZMIR

1.1. SUMMARY OF THE ACTION

Title of the action:
THE CONSERVATION OF ENDANGERED AND THREATENED BIVALVE SPEICIES (Pinna nobilis and Tapes decussatus) AND A CIVIL SOCIETY CONTRIBUTION TO THE RECOVERY OF THE BIODIVERSITY IN THE GULF OF IZMIR
Location(s) of the action: — TURKEY, İZMİR
Total duration of the action (months): 12 months
Total budget for the action (amount): 150.000 EUR
EU financing requested (amount): 135.000 EUR
EU financing requested as a percentage of total budget of the Action (indicative): 90 %
Objectives of the action: Overall objective(s): To protect in a participatory approach the natural habitat in the gulf of Izmir and restore the habitats of endangered and threatened species. To involve the civil society in the process of restoring gulf waters to their ideal bathing health standards. Specific objective(s): 1. To research, transfer and adapt the practices developed in the EU concerning the identification, conservation, management, and monitoring of important biodiversity areas and protection of biodiversity by stakeholder involvement. 2. To raise public awareness for promoting conservation and sustainability of nature and biodiversity, particularly in the gulf of Izmir. 3 To promote participatory conservation and recovery of globally and locally endangered and threatened species AKİVADES (Tapes decussatus) and PINA (Pinna nobilis) mussels inhabiting the gulf of Izmir through strengthening the support of the local people and relevant public bodies.
Target group(s) : Local Akivades hunters and fishermen; nature-lovers and conservationists
Final beneficiaries : The whole inhabitants of Izmir.
Estimated results: 1. There will be a civil-society contribution to the attempts at cleansing and protecting the gulf of Izmir developed by the Municipality. 2. More than 400 people will participate at the seminars and workshops on biodiversity. 3. A preliminary research will be conducted concerning the concrete conditions of gulf mussels and a report for management proposals will be written. 4. The attention of 2500 people at least and various public bodies will be directed to the protection of the biodiversity in the gulf and endangered or threatened species in it through awareness-raising and visibility actions including a festival of the gulf, publishing and social media campaigns. 5. There will be performed lobbying activities at a local/regional level in order to contribute to the growth of the population of bivalve species in the gulf and hence to the recovery of the water quality in the gulf.
Main activities: 1. Preparatory activities. 2. Training-workshop programme on biodiversity provided by the EU partner association 3. Seminars for the public and workshops for the transfer of know- how organized by the applicants. 4. Research and report activities on the mussel populations inhabiting the gulf of Izmir. 5. Awareness-raising and visibility activities, including publishing, social-media campaigns and festival, concerning biodiversity and priority species. 6. Lobbying activities for best biodiversity policies and regulations. 7. Sustainability activities.

THE DISSEMINATION OF SOLAR ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY TECHNOLOGIES AT THE LOCAL LEVEL

1.1. Summary of the action

Title of the action:
THE DISSEMINATION OF SOLAR ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY TECHNOLOGIES AT THE LOCAL LEVEL
Location(s) of the action: — specify country(ies), region(s) that will benefit from the action: TURKEY, NORTHERN IZMIR, KARŞIYAKA
Total duration of the action (months): 12 Months
Total budget for the action (amount): 150.000 EUR
EU financing requested (amount): 135.000 EUR
EU financing requested as a percentage of total budget of the Action (indicative) : 90 %
Objectives of the action: Overall objective(s): To encourage the public to consume more environment and nature friendly energy resources through contributing to and participating in a culture of renewable energy. Specific objective(s): 1. To research for the technological innovations in renewable energies, before all else solar energy, that which are more heavily developed and applied in the EU countries. 2. To raise awareness on energy efficiency and solar energy technologies at the local and in this way to make much easier the transferability and adaptability of such technologies in our country. 3. To contribute to the dissemination, through lobbying activities, of energy efficient and solar energy technologies and methods at the household level.
Target group(s) : A pioneering group of 250 local citizens (including people especially from energy and construction sectors) and householders interested in renewable-solar energy technologies.
Final beneficiaries : Approximately one million inhabitants of Northern İzmir.
Estimated results: 1. There will be a local and civil-society contribution to the formation and dissemination of a new energy culture. 2. More than 250 people will participate in the public seminars and workshops of renewable and solar energy. 3. With awareness-raising and visibility actions including a festival, social media campaigns, and publishing activities the attention of 2500 local people at least will be directed to the significance of energy efficiency, and of sustainable and renewable energy technologies. 4. The public will be encouraged to establish cooperatives in order to benefit from solar energy technologies much more easily and cheaply. 5. Lobbying activities will be performed at the level of local and national public institutions in favour of the best energy policies and forms of legislation which are incentive to the dissemination of solar energy technologies. 6. Various links between different actors from household members to social leaders and different sectors from construction to energy will be soundly established in the area of solar energy technologies.
Main activities: 1. Preparatory activities. 2. Training workshop programme on solar energy technologies provided by the EU partner. 3. Public Seminars and workshops organized by the applicants. 4. Awareness-raising activities concerning solar energy resources and technologies. 5. Lobbying activities for the best renewable solar energy policies and regulations.

Proje yapmanın 10 altın kuralı

1. Değiştirmek istediğiniz sorunu, en başta çok iyi tanıyıp, tanımlamanız gerekiyor. Dikkat: Sorunu tanımlamadan, analizini yapmadan projeye başlamak projenin kitlenmesine yol açabilir.

2. Başkalarına ihtiyacınız var! Sorunları tek başına ortadan kaldırmak kolay değil. O sorunu yaşayan ve değiştirmek isteyen insanlarla birlikte hareket etmek size güç verir. Ayrıca unutmayın ki sizi rahatsız eden sorun başkalarının yaşam gerekçesi olabilir. Bu nedenle sorunu ortadan kaldırmak isterken başka gruplar için siz ve projeniz sorun olabilirsiniz. Yani paydaş analizi çok önemli. Başta önemsemediğiniz bir kişi dahi ilerde tüm projeyi engelleyebilir.

3. Kendinizi tanıyın! Gücünüz ne kadar? Yanınıza kimleri alabiliyorsunuz? Bu olanaklar ve güçle sorunun ne kadarını değiştirebileceksiniz? Lütfen tüm sorunu çözebileceğinizi düşünüp projeyi geniş tutmayın. Sorunun en altından başlayın. Gerçekçi olsun ama üstesinden gelebileceğiniz şekilde olsun. Hedeflerinizi de buna göre belirleyin.

4. Paraya göre proje yapmayın! O verilen paranın verilme gerekçesi sizin kurumunuzun prensipleriyle, amaçlarıyla, misyonuyla uyuşuyor mu? O parayı aldıktan sonra projeyi uygulayabilecek kapasiteniz var mı?

5. Bir üst hedef belirleyin kendinize. Sonra da ona ulaşmak için küçük küçük alt hedefler (ya da proje hedefleri). Aktiviteler hedef olamazlar. Konferans düzenlemek bir hedef değil aktivitedir. Konferans ile ulaşmak istediğiniz şey sizin hedefiniz olmalı.

6. Paydaş analizine ek olarak projede farklı gruplarla-kurumlarla ortaklıklar kurmanın yararlı olabileceğini ciddi olarak düşünün. Devletle-diğer STK’lar ile ve özel sektörle neden ortak olmayasınız? Ortaklık yapmayı düşündüğünüz gurup ya da kişileri projenin planlama aşamasında sürece katın. Projeyi birlikte hazırlayın. Proje başladıktan sonra onlara gitmek doğru değil.

7. Sponsora göre projelerde küçük değişiklikler yapın. Her kurumun beklentisi farklıdır.

8. Projenizin ölçülebilir-net ve somut çıktıları olmasına dikkat edin.

9. Her projenin bir halkla ilişkiler-iletişim stratejisi olmalı. Proje çıktılarınızı aktivitelerinizi insanlara nasıl duyuracaksınız? Proje süresince sorunları çözmede nasıl bir iletişim stratejisi izleyeceksiniz? Bu arada dışardan destek almayı düşünüyor musunuz? Tüm bunları önceden düşünüp, planlayıp projeye dahil edin.

10. Projenizin bir sonraki adımını önceden düşünün. Proje bittiğinde ne olacak? Projenin sürdürülebilirliliğini planlamak, sorunları çözdükten sonra iyileştirilmiş durumu sürdürebilmek için gerekli. Hastayı iyileştirmek yeterli değil, bir de iyileşmiş gövdenin hayatını sürdürmesi için nasıl yaşaması gerektiğini planlamak var.

Proje yapmak ciddi iştir

Kısaca kendimden bahsedeyim, 1956 Isparta doğumluyum. 33 yıllık İzmirliyim.  5 yıllık Karşıyakalıyım.  Özel sektörün değişik kademelerinde çalışıp emekli olduktan sonra  sivil toplum kuruluşlarında genel sekreterlik ve AB proje uzmanlığı yaptım.  Halen,  AB projeleri, kırsal kalkınma projeleri, UNDP projeleri, kalkınma ajans projeleri , hazırlama eğitimi verme ve projelere danışmanlık yapmaktayım.

Geçen haftadan beri  İçişleri Bakanlığı Dernekler masasının  teklif çağrısını incelemekteyim. Dernekler masası tüm Türkiye çapında derneklere 5.000 TL den 150.000 TL ye kadar yardım yapacak.  Dağıtılacak bütçe 10.5 milyon TL ( eski para ile 10.5 trilyon TL  ) STK ların yapacağı tek şey bir proje hazırlamak ve sunmak. Bu yıl 1.nisan ve 1.ağustos tarihlerinde 2 kez müracaat edilebiliyor. Bu kadar basit.

Aslında bu kadar basit değil tabii ki. Niçin basit değil çünkü proje yazmanın kuralları var. Küçük bir ayrıntı eksik yada yanlış yazılırsa projeniz işlem dahi görmeden elenir. Bu sebeple proje yazmak çok titizlik isteyen bir iştir.

Ben ve arkadaşlarım 2003 den beri yaklaşık 100 civarında proje hazırlayıp sunduk kimini Ankara’ya gönderdik, kimini Bürüksel’e  kimini MFİB ye, kimini Sağlık bakanlığına . Kimi projemiz beğenildi desteklendi, kimisi şekil şartından, içeriği incelenmeden elendi. Kimi projemiz sıfır puan çekti, kimi projemiz kayda değer bulundu. Kimi projemiz partnersizlikten kaybetti, kimi TÜBİTAK tarafından ödüle layık görüldü.  Kimi projemiz ilgili derneğin yönetim kurulundan bile geçemedi, kimi mavi dosyaya konulmadığı için paketinde kaldı.

Anlayacağınız proje hazırlamak ciddi bir iştir.

Projelerden toplum çok şey kazandı. Dernekler kapasitelerini artırdı. Etrafımızdaki bir çok derneğin bilgisayarı, yazıcısı yada projeksiyon makinası bile yok. Ama proje yaparsak derneğimizin bu tür demirbaşları olur, yenilenir ve topluma hizmet kalitesi artar.

Sizlere çağrı sivil toplum kuruluşlarına üye olalım, projeler yapalım, derneğimizin kapasitesini ve hizmet kalitesini artıralım. Yüzlerce hibe veren kuruluş bizleri bekliyor.

Kalın sağlıcakla.

Hüsnü Yardımcı

09.02.2013 Karşıyaka

Proje adı: Demokrasi Beşiği Kent Konseyleri Artık Topallamasın

Yerel demokrasinin geliştirilmesinde en önemli ölçüt, yerel hal­kın  alınan kararlara yapabileceği  katkının derecesi ile orantılıdır. Bu katkılar  ne kadar fazla ise, yerel demokrasi o oranda  gerçekleşecek ve gelişecektir. Türkiye’de Yerel yönetimlerde katılımı sağlamak için uygulanan çalışmaların en önemlileri söyle sı­ralanabilir: Kent konseyi/kurultayı, halk oylaması, halk toplantıları, kampanyalar düzenlemek, iletişim demokrasisi kamuoyu yoklamala­rı, yurttaş kurulları, planlama çemberleri/forumları, danışma kurulla­rı, Yerel Gündem 21, Yerel meclis toplantılarına katılım, gelecek atölyeleri, halkla ilişkiler uygulamalarıdır. Ancak Kent Konseyleri aracığı  ile katılımcılığı artırmak ülkemizin bazı  Kent Konseyleri  hariç mümkün olamamış,  Belediye başkanı ve/veya Belediye Meclis üyelerinin Kent Konseylerini kontrol altında tutmak için çeşitli müdahaleler yaptığı gözlenmiştir. Daha katılımcı Yerel Yönetimler ve  Kent Konseyleri konusunda hak temelli mücadelemizi güçlendirmek ve duyurmak  için destek  talep ediyoruz.

 

Talep ettiğimiz destek çerçevesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşmayı planlıyoruz

1*Kuracağımız web sitesi/forum  sayesinde yerel yönetimlerdeki katılımcılığı artıracak önlemleri , önerileri tartışacağız ve deneyimlerimizi  aktivistler arasında paylaşacağız.

2*Sempozyum gerçekleştirerek katılımcılığı,şeffaflığı ve denetim eksikliklerini sivil insiyatif alarak merkezi idareye ve yerel yöneticilere göstermek istiyoruz.

3*Yasa koyucuya Kent konseyleri hakkında yasa,yönetmelik ve uygulamalar  konularında  önerilerimizi  bildirmek istiyoruz.