YENİ PROJE GÖNDERİLDİ

Karbilder, Karşıyaka’nın İzmir’in en özel ilçesi olduğunu ileri süren 8 kişi tarafından kuruldu. Derneğin amacı KARŞIYAKA öncelikli olmak üzere İZMİR ve EGE Bölgesindeki bilim insanları ile toplum arasındaki diyaloğu ve etkileşimi artırarak bölgede sürdürülebilir kalkınmayı sağlarken aynı zamanda da dezavantajlı kesimlerin meslek edinmeleri, hayat boyu öğrenme, çevre ve doğa koruma, kent hakkı, dijital haklar ve […]

SÜRDÜRÜLEBILIR BIR DÜNYAYA DOĞRU: KÜRESEL GÜNDEM VE TÜRKIYE

İKV  YAYININDAN ALINTI: Sürdürülebilirlik ile ilişkili olduğu belirlenen sekiz küresel endeksin yapılarının incelenmesi ve ülke karşılaştırmaları sonucunda konumu ortaya konulmuştur. Türkiye’nin sıralaması ve hangi ülke grupları ile aynı düzeylerde, hangi ülkelere göre daha düşük performansa sahip olduğu gösterilmiştir. Özellikle AB ülkeleri ile karşılaştırmalara mümkün olduğunca yer verilmiştir. Böylece, Türkiye’nin küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı […]

Endüstri 4.0 Tarım Sektörünü Nasıl Etkileyecek?

Endüstri 4.0 Tarım Sektörünü Nasıl Etkileyecek? Gerek sağladığı gelir, gerekse ekonomik istihdamdaki payı ile tarım sektörü ülkemiz için önde gelen sektörler arasında bulunuyor. Endüstri 4.0’la gerçekleşen dijital dönüşüm, küresel ölçekte tarımda verimlilik ve istihdamda değişime neden oluyor. Bu yazımızda Endüstri 4.0’ın tarım sektörüne etkilerini inceledik.     0Yorum #Nesnelerin İnterneti #Verimlilik #Otonom #Tarım #Üretim #Endüstri 4.0 12NİS McKinsey Global Institute tarafından yapılan […]