Endüstri 4.0 Tarım Sektörünü Nasıl Etkileyecek?

Endüstri 4.0 Tarım Sektörünü Nasıl Etkileyecek? Gerek sağladığı gelir, gerekse ekonomik istihdamdaki payı ile tarım sektörü ülkemiz için önde gelen sektörler arasında bulunuyor. Endüstri 4.0’la gerçekleşen dijital dönüşüm, küresel ölçekte tarımda verimlilik ve istihdamda değişime neden oluyor. Bu yazımızda Endüstri 4.0’ın tarım sektörüne etkilerini inceledik.     0Yorum #Nesnelerin İnterneti #Verimlilik #Otonom #Tarım #Üretim #Endüstri 4.0 12NİS McKinsey Global Institute tarafından yapılan […]

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU 5.ÇAĞRISI YAYIMLANDI

http://www.cfcu.gov.tr/tr/article/65156   Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu – V Hibe Programı (CFCU/ TR2015/DG/01/A5-02 EuropeAid/139354/ID/ACT/TR)Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

GÖNÜLLÜLER İLE BAŞLANGIÇ

Günümüzde sivil toplum kurumları başta olmak üzere kurumların yürütmüş oldukları faaliyet ve projelerin etkinliğini belirleyen unsurların başında katılımcılık gelmektedir. Gençlik katılımının artırılmasının, gerek sivil toplum inisiyatiflerinin güçlendirilmesi gerekse üreten ve karar alan bir gençlik oluşması itibariyle toplumsal bir aksiyon oluşturmak açısından çok önemli olduğu bilinmektedir. Katılımcılık aynı zamanda kamu politikalarının halk tarafından benimsenmesini kolaylaştırmakta ve […]

KENT KONSEYLERİNİN YENİDEN YAPILANMA PROJESİ

1992 Birleşmiş Milletler Rio “yeryüzü zirvesi” ile ivmeyle başlayan Gündem 21 başlıklı eylem planında her ülke kendi Yerel Gündem 21’ini oluşturmaya çağrılmıştır. Gündem 21’in 28. Bölümünde yer alan bu çağrının etkileri Türkiye’de ancak 1996 BM İstanbul Habitat II Konferansı’nın ivmesiyle, 1997 yılı sonunda başlamıştır. Yerel Gündem 21 uluslararası platformda en etkili eylem planı olarak böylece […]

SiTeMiM…. project

Innovation, for the first time in our country, a project that combines four points emerges. And this project plans to integrate it into the development of the country by designing, producing, innovating and prototyping.We plan the contribution of environmental associations in our network and filter modeling and useful model and patent processes to be attached […]