GÖNÜLLÜLER İLE BAŞLANGIÇ

Günümüzde sivil toplum kurumları başta olmak üzere kurumların yürütmüş oldukları faaliyet ve projelerin etkinliğini belirleyen unsurların başında katılımcılık gelmektedir. Gençlik katılımının artırılmasının, gerek sivil toplum inisiyatiflerinin güçlendirilmesi gerekse üreten ve karar alan bir gençlik oluşması itibariyle toplumsal bir aksiyon oluşturmak açısından çok önemli olduğu bilinmektedir. Katılımcılık aynı zamanda kamu politikalarının halk tarafından benimsenmesini kolaylaştırmakta ve […]

KENT KONSEYLERİNİN YENİDEN YAPILANMA PROJESİ

1992 Birleşmiş Milletler Rio “yeryüzü zirvesi” ile ivmeyle başlayan Gündem 21 başlıklı eylem planında her ülke kendi Yerel Gündem 21’ini oluşturmaya çağrılmıştır. Gündem 21’in 28. Bölümünde yer alan bu çağrının etkileri Türkiye’de ancak 1996 BM İstanbul Habitat II Konferansı’nın ivmesiyle, 1997 yılı sonunda başlamıştır. Yerel Gündem 21 uluslararası platformda en etkili eylem planı olarak böylece […]

SiTeMiM…. project

Innovation, for the first time in our country, a project that combines four points emerges. And this project plans to integrate it into the development of the country by designing, producing, innovating and prototyping.We plan the contribution of environmental associations in our network and filter modeling and useful model and patent processes to be attached […]

LOBİCİLİK ÇALIŞMALARI

Selçuk Belediyesi Strateji Geliştirme Koordinatörü İnşa Tagtaş ile Çeddepay Projesi ve yeni AB projelerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Dernek Başkanı Hüsnü Yardımcı; Başkan Yardımcısı Çiğdem Sabuncuoğlu; Yönetim Kurulu Üyesi Nuran Yardımcı; Dernek gönüllüsü Seda Yaralı.  

Business Incubators

There’s no question about it: Business incubators make all the difference for many startups. From low rent to educational opportunities and mentorship, the business incubator phenomenon is making business ownership possible for entrepreneurs who might otherwise never have been able to overcome the barriers to launch their ventures. The great news for future entrepreneurs is […]