Sağlık turizmi proje hazırlığı

Sağlık Turizmi alanında faaliyet gösteren ve özel ve Kamu kurumlarının sayısının her geçen gün artması bu alanda yetişmiş Sağlık Turizmi Destek Elemanı ihtiyacı yaratmaktadır. Program, Özel/Kamu hastanelerinde ve sektörde faaliyet gösteren Kurumlarda çalışan personelin Sağlık Turizmi alandaki gelişmeleri ve güncel uygulamaları öğrenmelerini ve hasta ilişkilerini daha iyi yönetebilme ve halkla ilişkiler konusundaki becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.