PROJELERDE SOSYAL ETKİ ÖLÇÜMÜ

STK’ların Gereksinimleri
Sosyal etki ölçümü konusunda STK’ların fon verenlerden taleplerini ise aşağıdaki şekilde
sıralamak mümkün:
a. Sosyal etki ölçümü için ayrı bir bütçe desteği /fon ayrılması.
b. Fon verenlerin sosyal etki ölçümleme için insan kaynağı açısından da bütçe ve uzman
desteği vermesi.
c. Fon veren kurumla proje sürecinde daha fazla bir araya gelebilme.
d. Fon veren kurumların yeni işbirliği ve projeleri desteklemek için fon verdiği STK’ları bir araya getirecek etkinlikler düzenlemesi.
Bu taleplerin dışında, STK’ların insan kaynağı açısından yaşadığı genel kısıtların sosyal etki ölçümlemesi konusuna odaklanmalarını engellediğini belirtmek önemli olacaktır. STK
bünyesinde sosyal etki ölçümlemesi konusunda uzmanların çalışmaması, bağımsız uzman ve danışman sayısındaki yetersizlik gibi bu konudaki temel engeller, fon veren kurumların STK’ları bu alanda yönlendirmesinin önemli olacağının göstergesidir.
a. Sosyal etki ölçümlemesi için proje başvurusu sırasında, sürecin başından itibaren, bir bütçe öngörülmesi.
b. Fon alan STK’lara proje süreçleri boyunca sosyal etki ölçümlemesi yapabilmesi için
planlama, veri toplama ve analiz etme konularında kapasite arttırma desteği verilmesi.
c. Sosyal etki ölçümleme sonucunda elde edilen olumsuz sonuçların ya da proje süresince
deneyimlenen olumsuzlukların fon veren kurumla paylaşımında şeffaflığın sağlanabilmesi
için fon veren kurumların bu sonuçlardan dolayı yaptırım uygulamaması,, başarısızlıkların yeni fon başvurularında STK’ların karşısına eksi puan olarak çıkmaması.
“STK’larla birlikte etkinin nasıl
ölçülebileceğine dair kafa yormalıyız. Proje
teklif formumuzu tekrar düzenleyip
“yaratmak istediğiniz sosyal değişim
nedir?” gibi bir bölüm ekleyebiliriz. Daha
sonra bu toplantıya katılan STK’larla
tekrar yan yana gelip başvuru formunun
üzerinden geçebiliriz böylece yeni başvuru
formun kurgusunda da buradaki STK’larla
birlikte hareket edilebilir.” Fon veren kurum temsilcisi
“Bu çalışmayla projelerle ilgili neyi değiştirmek istediğimi amaç ve
hedeflerimizi yeniden sorguladım. Bu sorgu esnasında aynı zamanda değişimleri ve sonuçların olumlu olumsuz etkisini düşünebilme fırsatım oldu. Tabi aynı zamanda fon veren kurumla karşılıklı olmamız bu değerlendirmeyi birlikte yapmamız gelecek açısından oldukça faydalı.” STK temsilcisi
Fon Verenlerden ve STK’lardan Öneriler Fon veren ve fon alan kurumların karşılıklı
beklenti ve isteklerinin sıralanmasının ardından, fon veren kurumların ve STK’ların mevcut durumun iyileştirilmesi için getirdiği öneriler ise aşağıda sıralanmıştır:
ÖNERILER VE ÇIKARIMLAR
Ortak tasarı toplantılarından edinilen ilk genel sonuç STK’ların ve fon veren kurumların sosyal etki ölçümleme konusunda ortak bir sosyal etki ölçümleme çerçevesi çıkarıp birlikte
hareket etmeye yönelik güçlü bir motivasyonu paylaşmaları oldu.
Gerek STK’lar, gerekse fon veren kurumlar bu tip bir çerçevenin geliştirilmesinin zaman alacağının bilincinde olduğunun altını çizdi. Fon veren kurumlar bu durumda söz konusu çerçeve tam olarak hazırlanmamış olsa da, proje başvuru süreçlerinde yapılacak küçük değişikliklerle bu süreci başlatmanın mümkün olacağını ifade etti.

Öte yandan bu toplantılarda fon veren ve fon alan kurumlar için ortak sonuçlar ve göstergeler çıkarılmasının da önemli olduğu kurumlar tarafından kabul edildi. Başlangıç olarak bir sosyal etki ölçümü yöntemi geliştirmek yerine, ortak sonuçlar ve göstergeler üzerinde uzlaşmaya vararak işe başlanılabileceği de projenin önemli
sonuçları arasında yer alıyor. Bu amaçla fon veren kurumlar ve aynı temada çalışan STK’lar yan yana gelerek ortak amaç ve benzer aktiviteler bağlamında göstergeler çıkarmalarının önemli bir adım olduğu konusunda hemfikir oldu.
Ortak tasarı toplantılarında ulaştığımız önemli sonuçlardan bir diğeri STK’ların gereksinim duyduğu esnekliğe ilişkin: Gerek STK’lar gerekse fon veren kurumlar, STK’lar için belirli bir esnekliğin önemli olduğu fikrini paylaştı. Sosyal etki ölçümü konusunda ortak bir yol çizilirken fazladan prosedürlerin ve gereksiz iş yükünün önlenmesinin her iki taraf için de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri olduğu görüldü. Fon veren kurumlar STK’ların varlıklarını devam ettirmesinin önünde halihazırda pek çok engelin bulunduğunu ve STK’ları iş yüküne boğmak istemediklerini, STK’ların varlığını
sürdürebilmesinin öncelikli amaçları olduğunu ifade etti.

KAYNAK: KUSİF…Dr. Ayşe Seda Müftügil Yalçın ; Tuba Emiroğlu ; Duygu Güner