TOWARDS A COAL DEPENDENT FUTURE

Turkey SWIMMING AGAINST THE TIDE:

“Air pollution is one of the most important public health problems in Turkey. Fossil fuels and especially coal increase air pollution levels and cause more premature deaths and diseases. Turkey needs to immediately stop subsidising fossil fuels and set up an effective action plan for cleaner air.”

” Türkiye’de hava kirliliği, en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir.
Fosil yakıtlar ve özellikle kömür, hava kirliliği düzeylerini arttırıyor.
Bu sebeple erken ölümlere ve hastalıklara neden olabilir. Türkiye’nin etkili eylem oluşturmaya  ihtiyacı var; fosil yakıtları sübvanse etmeyi derhal durdurmak için.
Daha temiz hava için plan yapılmalı. ”

Kaynak:http://env-health.org/IMG/pdf/healthandenvironmentalliance_hidden_price_tags_report.pdf?ct=t(Choose_Health_End_Fossil_Fuel_Subsidies2_15_2017)