YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJEMİZİ NİÇİN HAZIRLADIK ?

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce hazırlanan, Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2.737 saat (günlük toplam 7,5 saat), yıllık toplam gelen güneş enerjisi 1.527 kWh/m².yıl (günlük toplam 4,2 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir.
Bu projeyi hazırlarken önem verdiğimiz durum yukarıda görünen rakamlardı. Fakat bu arada 31.Mart.2015 Günü tüm Türkiye’yi karanlığa boğan bir süreç yaşandı yaklaşık 10 saat enerjisiz kaldık. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız ve diger bazı hayati araçlarımız enerjisiz kaldı. İşte bu yüzden biz güneş enerjisinden daha yaygın yararlanmanın yollarını aramamız, yeni teknolojileri öğrenmemiz ve halkımızı bu konuda bilinçlendirmemiz gerekir diye projemizi hazırladık.
Genel Amaçlar Halkı, yenilenebilir enerji kültürüne katkıda bulunarak ve bir parçası olarak daha çevre ve doğa dostu enerji kaynakları kullanma konusunda teşvik etmek.

Özel Amaçlar 1.Genel olarak yenilenebilir özel olarak güneş enerjisi teknolojileri konusunda, ağırlıklı olarak AB ülkelerinde geliştirilen ve uygulanan yenilikleri araştırmak
2. Ülkemizde bu tarz teknolojilere daha kolay geçiş yapabilmek ve uyum sağlayabilmek amacıyla enerji verimliliği ve güneş enerjisi teknolojileri konularındaki farkındalığı yerel düzeyde arttırmak.
3 Lobi çalışmaları ile enerji verimliliği metodları ve güneş enerjisi teknolojilerinin hanehalkı seviyesinde yayılmasına katkıda bulunmak.

Overall objective(s): To encourage the public to consume more environment and nature friendly energy resources through contributing to and participating in a culture of renewable energy.
Specific objective(s): To research for the technological innovations in renewable energy, before all else solar energy, that which is more heavily applied in the EU countries, and to raise local awareness on renewable energy technologies and hence to make much easier the transferability and adaptability of such technologies in our country.
Çevreye ve doğaya duyarlı davranışların artırılması, enerji verimliliğin artırılması ve AB de uygulanan öncelikle/özellikle güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji teknolojilerindeki yeniliklerin araştırılması, transferi ve adapte edilmesini kolaylaştırarak, yeni enerji kültürü hakkında yerelde farkındalık yaratmak amacındayız.
Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:
Isıl Güneş Teknolojileri ve Odaklanmış Güneş Enerjisi (CSP): Güneş enerjisinden ısı elde edilen bu sistemlerde, ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir.
Güneş Hücreleri: Fotovoltaik güneş elektriği sistemleri de denilen yarıiletken malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler.
Biz, güneşden elektrik elde etmenin konforunu hedef kitlemize farkındalık yaratmayı planlamaktayız.AVRUPA BİRLİĞİ İLE PROJE SÖZLEŞMESİ İMZALAYAN KARŞIYAKA BİRLİĞİ  ÜYELERİ ZÜBEYDE ANNENİN MEZARINI ZİYARET ETTİLER

PROJE SÖZLEŞME İMZA TÖRENİ ÖNCESİ- ANKARA